Έδεμα

Άρθρο 68 Επίπεδη πόδια

Το αντικείμενο παρέχει αποκτηθείσες σταθερές παραμορφώσεις του ποδιού. Ένα πόδι με υπερυψωμένες διαμήκεις καμάρες με σωστή τοποθέτηση στην επιφάνεια με το φορτίο υποστήριξης είναι συχνά μια παραλλαγή του κανόνα. Παθολογικά κοίλο θεωρείται σταματήσει να έχει μία παραμόρφωση με τη μορφή supination πίσω και πρηνισμό του πρόσθιου μέρους του παρουσία υψηλών εσωτερικών και εξωτερικών καμάρες (λεγόμενο απότομα συνεστραμμένο πόδι), το μπροστινό μέρος του ποδιού πεπλατυσμένο τμήμα πλάτος και διάφορες επιδείξεις, υπάρχουν κάλους κάτω από τις κεφαλές της μέσης μεταταρσίων και αποσπάστηκαν, ή δάχτυλα δαχτύλων. Η μεγαλύτερη λειτουργική βλάβη συμβαίνει όταν τα στοιχεία παραμόρφωσης και αναστροφής της παραμόρφωσης εμφανίζονται με τη μορφή εξωτερικής ή εσωτερικής περιστροφής ολόκληρου του ποδιού ή των στοιχείων του.

Για «και» είναι παθολογικές άλογο, φτέρνα, ραιβότητα, κοίλο, κατ 'βλαισότητα, ιπποειδών, ραιβότητα τα πόδια και άλλοι, που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα τραυματισμούς ή ασθένειες μη αναστρέψιμη έντονη καμπυλότητα τη στάση με την οποία είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσει τα παπούτσια στρατιωτικού τύπου που.

Το στοιχείο β) περιλαμβάνει:

διαμήκης ΙΙΙ βαθμός ή εγκάρσιος πάγκος βαθμού ΙΙΙ - IV με έντονο πόνο, εξώτωση, σύσπαση των δακτύλων και παρουσία αρθρώσεως στις αρθρώσεις του μεσαίου ποδιού.

την απουσία όλων των δακτύλων ή μέρους του ποδιού σε οποιοδήποτε επίπεδο.

συνεχιζόμενη συνδυασμένη σύσπαση όλων των δακτύλων και στα δύο πόδια με την παραμόρφωση ή την σφυρήλατη παραμόρφωση τους.

μετατραυματική παραμόρφωση του πτερυγίου με μείωση της γωνίας του Beler σε μείον 10 μοίρες, σύνδρομο πόνου και αρθροπάθεια του υποτάλου κοινού σταδίου II.

Με μη αντιρροπούμενη ή υποπληρωμένη διαμήκη επίπεδη πόδι, ο πόνος στην περιοχή του ποδιού συμβαίνει σε μία θέση όρθιας και συνήθως αυξάνεται το βράδυ, όταν εμφανίζεται το παρωδαιό του. Εξωτερικά πρηνισμό πόδι, είναι επιμήκης και επεκτάθηκε στο μεσαίο τμήμα, διαμήκη καμάρα παραλείπονται σκαφοειδούς σκιαγραφεί μέσω του δέρματος στην έσω άκρο του ποδιού, το valgirovana φτέρνα.

Το στοιχείο "γ" περιλαμβάνει:

μέτρια έντονη παραμόρφωση του ποδιού με σύνδρομο ελαφρού πόνου και στατική διαταραχή, κατά την οποία είναι δυνατή η προσαρμογή των υποδημάτων ενός καθιερωμένου στρατιωτικού δείγματος για φθορά.

διαμήκης επίπεδη πόνος του βαθμού ΙΙΙ χωρίς βαλγού του αστραπή και παραμορφωτική αρθροπάθεια στις αρθρώσεις του μεσαίου τμήματος του ποδιού.

διαμήκη ή εγκάρσια επίπεδη πόρπη του βαθμού ΙΙ με παραμορφωτική αρθροπάθεια του σταδίου ΙΙ των αρθρώσεων του μεσαίου τμήματος του ποδιού.

παραμόρφωση της αρθρώσεως της πρώτης μεταταρσικής άρθρωσης του σταδίου III με περιορισμένη κίνηση εντός της πελματιακής κάμψης μικρότερη από 10 μοίρες και ραχιαία κάμψη μικρότερη από 20 μοίρες.

μετατραυματική παραμόρφωση του πτερυγίου με μείωση της γωνίας Beler από 0 σε μείον 10 μοίρες και παρουσία αρθρώσεως της υποτάλιας αρθρώσεως.

Το στοιχείο "g" αναφέρεται σε διαμήκη ή εγκάρσια επίπεδη πόρπη βαθμού Ι ή ΙΙ με παραμορφωμένη αρθροπάθεια των συνδέσεων του σταδίου Ι του μεσαίου τμήματος του ποδιού, ελλείψει συστολής των δακτύλων και των εξωσόδων.

Η απουσία δακτύλου στο πόδι θεωρείται ότι είναι η απουσία του στο επίπεδο της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης, καθώς και η πλήρης μείωση ή ακινησία του δακτύλου.

Η διαμήκης επίπεδη πόδι και η παραμορφωμένη μορφή σφύρας του πτερυγίου εκτιμώνται με ακτινογραφικό προφίλ στην κατάσταση στάσης υπό φορτίο. Στις ακτινογραφίες με την οικοδόμηση ενός τριγώνου καθορίζεται από τη γωνία της διαμήκους καμάρας και το ύψος της αψίδας. Κανονικά, η γωνία της αψίδας είναι 125 - 130 μοίρες, το ύψος της αψίδας είναι 39 χιλιοστά. Επίπεδα πόδια του βαθμού I: γωνία της διαμήκους εσωτερικής πελματιαίας τόξου 131 - 140 μοίρες, ύψος της αψίδας 35 - 25 χιλιοστά, επίπεδοτητα του βαθμού ΙΙ: η γωνία της διαμήκους εσωτερικής καμάρας 141 - 155 μοίρες, το ύψος της καμάρας 24 - 17 χλστ. Επίπεδο ΙΙΙ επίπεδο: η γωνία της διαμήκους εσωτερικής καμάρας είναι μεγαλύτερη από 155 μοίρες, το ύψος της καμάρας είναι μικρότερο από 17 χιλ.

Για να προσδιοριστεί η έκταση της μετατραυματικής παραμόρφωσης πτέρνας υπολογίζεται γωνία Beleren (γωνιακός σύνδεσμος μέρη κονδύλου πτέρνα) που σχηματίζεται από την τομή των δύο γραμμών, μία από τις οποίες συνδέει το υψηλότερο σημείο της μπροστινή γωνία της άρθρωσης υπό τον αστράγαλο και την κορυφή πίσω αρθρικού έκφανσης, και η άλλη εκτείνεται κατά μήκος της ανώτερης επιφάνειας του κονδύλου πτέρνας. Κανονικά, αυτή η γωνία είναι 20 - 40 μοίρες. Η ανακούφισή του συνοδεύεται συνήθως από μετατραυματικό επίπεδο πόδι. Το πιο ενημερωτικό για την εκτίμηση της κατάστασης του υποταγούς συνδέσμου είναι η υπολογισμένη τομογραφία του, που εκτελείται στο στεφανιαίο επίπεδο κάθετα προς την οπίσθια αρθρική επιφάνεια του αστραγάλου. Ο εγκάρσιος πλατύς πόνος εκτιμάται με ακτινογραφίες του μπροστινού και του μεσαίου τμήματος του ποδιού σε άμεση προβολή, που εκτελείται υπό φορτίο. Αξιόπιστα κριτήρια για τον βαθμό εγκάρσιας επίπεδης παρειάς είναι οι παράμετροι των γωνιακών αποκλίσεων του πρώτου μεταταρσίου οστού και του πρώτου δακτύλου. Στις ακτινογραφίες υπάρχουν τρεις ευθείες γραμμές που αντιστοιχούν στους διαμήκεις άξονες των μεταταρσικών οστών Ι - ΙΙ και της κύριας φάλαγγας του πρώτου δακτύλου. Με βαθμό I παραμόρφωσης, η γωνία μεταξύ των μετατασικών οστών Ι - ΙΙ είναι 10-12 μοίρες και η γωνία εκτροπής του πρώτου δακτύλου είναι 15-20 μοίρες. στο βαθμό ΙΙ, αυτές οι γωνίες αυξάνουν αντίστοιχα σε 15 και 30 μοίρες. στο βαθμό ΙΙΙ - μέχρι 20 και 40 βαθμούς, και στο βαθμό IV - υπερβαίνει τους 20 και 40 βαθμούς.

Η παραμόρφωση της αρθρώσεως του πρώτου σταδίου των αρθρώσεων ποδιών χαρακτηρίζεται ραδιολογικά από στένωση του χώρου άρθρωσης κατά λιγότερο από 50 τοις εκατό και οριακές οστικές αυξήσεις που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλ. Από την άκρη του αρμού. Οστεοαρθρίτιδα στάδιο II άρθρωση στένωση χαρακτηρίζεται από περισσότερο από 50 τοις εκατό, περιθωριακό αυξήσεις των οστών υπερβαίνει το 1 mm από την άκρη της άρθρωσης χώρου, παραμόρφωση και υποχονδρικό οστεοσκλήρυνσης ζευγάρωμα αρθρική άκρα των οστών. Στην αρθροπάθεια του σταδίου ΙΙΙ, το διάκενο των αρθρώσεων δεν προσδιορίζεται ραδιογραφικά, υπάρχουν έντονες οριακές οστικές αυξήσεις, οξεία παραμόρφωση και υποχονδριακή οστεοσκληρωσία των αρθρικών άκρων των αρθρωτών οστών.

Η διαμήκης επίπεδη πόδι του πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και η εγκάρσια επίπεδη πόλωση του πρώτου βαθμού χωρίς αρθροπάθεια στις αρθρώσεις του μεσαίου τμήματος του ποδιού, η σύσπαση των δακτύλων και οι εξοστώσεις δεν αποτελούν λόγους εφαρμογής του παρόντος άρθρου, δεν παρεμποδίζουν τη στρατιωτική θητεία, την εγγραφή σε στρατιωτικές σχολές και σχολεία.

Άρθρο 68. Επίπεδα πόδια και άλλες παραμορφώσεις του ποδιού.

Το όνομα της νόσου, ο βαθμός δυσλειτουργίας

Το αντικείμενο παρέχει αποκτηθείσες σταθερές παραμορφώσεις του ποδιού. Ένα πόδι με υπερυψωμένες διαμήκεις καμάρες (115-125 μοίρες), όταν εγκαθίσταται κατάλληλα στην επιφάνεια με ένα φορτίο υποστήριξης, είναι συχνά μια παραλλαγή του κανόνα. Παθολογικά κοίλο θεωρείται σταματήσει να έχει μία παραμόρφωση με τη μορφή supination πίσω και πρηνισμό του πρόσθιου μέρους του παρουσία υψηλών εσωτερικών και εξωτερικών καμάρες (λεγόμενο απότομα συνεστραμμένο πόδι), το μπροστινό μέρος του ποδιού πεπλατυσμένο τμήμα πλάτος και διάφορες επιδείξεις, υπάρχουν κάλους κάτω από τις κεφαλές της μέσης μεταταρσίων και νυχτερινή ή σφυρηλατημένη παραμόρφωση των δακτύλων. Η μεγαλύτερη λειτουργική βλάβη συμβαίνει με τα συνοδεύοντα συστατικά της παραμόρφωσης με τη μορφή εξωτερικής ή εσωτερικής περιστροφής ολόκληρου του ποδιού ή των στοιχείων του.

Το στοιχείο "α" περιλαμβάνει παθολογικά πόδια, πτέρνα, φτέρνα, κοίλα πόδια, επίπεδη βαλβίδα και ίσινο-βάρους, απουσία του ποδιού κοντά στο επίπεδο των κεφαλών των μεταταρσικών οστών και άλλων που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα τραυματισμών ή ασθενειών μη αναστρέψιμων, έντονων παραμορφώσεων των ποδιών, χρήση υποδημάτων του καθιερωμένου στρατιωτικού δείγματος.

Το στοιχείο "b" περιλαμβάνει:

 • διαμήκης ΙΙΙ βαθμός ή εγκάρσιος πάγκος βαθμού ΙΙΙ - IV με έντονο πόνο, εξώτωση, σύσπαση των δακτύλων και παρουσία αρθρώσεως στις αρθρώσεις του μεσαίου ποδιού.
 • η απουσία όλων των δακτύλων ή τμημάτων του ποδιού, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο "α".
 • συνεχιζόμενη συνδυασμένη σύσπαση όλων των δακτύλων και στα δύο πόδια με την παραμόρφωση ή την σφυρήλατη παραμόρφωση τους.
 • μετατραυματική παραμόρφωση του πτερυγίου με μείωση της γωνίας του Beler σε 10 μοίρες, σύνδρομο πόνου και αρθροπάθεια του υποτάλου κοινού σταδίου II.

Με μη αντιρροπούμενη ή υποπληρωμένη διαμήκη επίπεδη πόδι, ο πόνος στην περιοχή του ποδιού συμβαίνει σε μία θέση όρθιας και συνήθως αυξάνεται το βράδυ, όταν εμφανίζεται το παρωδαιό του. Εξωτερικά πρηνισμό πόδι, είναι επιμήκης και επεκτάθηκε στο μεσαίο τμήμα, διαμήκη καμάρα παραλείπονται σκαφοειδούς σκιαγραφεί μέσω του δέρματος στην έσω άκρο του ποδιού, το valgirovana φτέρνα.

Το στοιχείο "b" περιλαμβάνει:

 • μέτρια έντονη παραμόρφωση του ποδιού με σύνδρομο ελαφρού πόνου και στατική διαταραχή, κατά την οποία είναι δυνατή η προσαρμογή των υποδημάτων ενός καθιερωμένου στρατιωτικού δείγματος για φθορά.
 • διαμήκης επίπεδη πόνος του βαθμού ΙΙΙ χωρίς βαλγού του αστραπή και παραμορφωτική αρθροπάθεια στις αρθρώσεις του μεσαίου τμήματος του ποδιού.
 • την παραμόρφωση της αρθρώσεως της πρώτης μεταταρσοφαλαγγικής φάσης ΙΙΙ.
 • μετατραυματική παραμόρφωση του πτερυγίου με μείωση της γωνίας Beler σε 10 μοίρες και παρουσία αρθρώσεως της υποτάλιας αρθρώσεως.

Το στοιχείο "g" αναφέρεται σε διαμήκη ή εγκάρσια επίπεδη πόρπη του βαθμού II.

Η απουσία δακτύλου στο πόδι θεωρείται ότι είναι η απουσία του στο επίπεδο της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης, καθώς και η πλήρης μείωση ή ακινησία του δακτύλου.

Η διαμήκης επίπεδη πόδι και η παραμόρφωση των δακτύλων του ποδιού με σφυρί εκτιμώνται με ακτινογραφίες, οι οποίες γίνονται στην πλευρική προβολή στην όρθια θέση με πλήρη στατικό φορτίο στο πόδι που εξετάζεται. Στις ακτινογραφίες δημιουργώντας ένα τρίγωνο καθορίστε τη γωνία του διαμήκους τόξου του ποδιού. Οι κορυφές του τριγώνου είναι:

 • το κατώτερο σημείο της κεφαλής Ι μεταταρσικό οστό?
 • το κατώτερο σημείο επαφής των οστικών επιφανειών των φλοιωδών και σφαιροειδών οστών του ποδιού. το κατώτερο σημείο του οστού της φτέρνας. Κανονικά, η γωνία της αψίδας είναι 125 - 130 μοίρες. Επίπεδα πόδια I βαθμό: γωνία της διαμήκους εσωτερικής πελματιαίας τόξου 131 - 140 βαθμούς? η επιπεδότητα του βαθμού II: η γωνία της διαμήκους εσωτερικής καμάρας 141 - 155 μοίρες. flatness βαθμό ΙΙΙ: η γωνία της διαμήκους εσωτερικής καμάρας είναι μεγαλύτερη από 155 μοίρες.

Για να προσδιοριστεί η έκταση της μετατραυματικής παραμόρφωσης πτέρνας υπολογίζεται γωνία Beleren (γωνιακός σύνδεσμος μέρη κονδύλου πτέρνα) που σχηματίζεται από την τομή των δύο γραμμών, μία από τις οποίες συνδέει το υψηλότερο σημείο της μπροστινή γωνία της άρθρωσης υπό τον αστράγαλο και την κορυφή πίσω αρθρικού έκφανσης, και η άλλη εκτείνεται κατά μήκος της ανώτερης επιφάνειας του κονδύλου πτέρνας. Κανονικά, αυτή η γωνία είναι 20 - 40 μοίρες, και η μείωσή της χαρακτηρίζει το μετατραυματικό επίπεδο πόδι. Το πιο ενημερωτικό για την εκτίμηση της κατάστασης του υποταγούς συνδέσμου είναι η υπολογισμένη τομογραφία του, που εκτελείται στο στεφανιαίο επίπεδο κάθετα προς την οπίσθια αρθρική επιφάνεια του αστραγάλου. Ο εγκάρσιος πλατύς πόνος υπολογίζεται με ακτινογραφίες του πρόσθιου και μεσαίου τμήματος του ποδιού σε άμεση προβολή, η οποία εκτελείται σε δύο πόδια που στέκονται κάτω από το φορτίο σωματικού βάρους. Αξιόπιστα κριτήρια για το βαθμό εγκάρσιας επίπεδης μύτης είναι οι παράμετροι των γωνιακών αποκλίσεων του πρώτου μεταταρσίου οστού και του μεγάλου δακτύλου. Στις ακτινογραφίες υπάρχουν 3 ευθείες γραμμές που αντιστοιχούν στους διαμήκεις άξονες των μετατάρσιων οστών Ι και ΙΙ και στον άξονα της κύριας φάλαγγας του πρώτου δακτύλου. είναι 10 Αν παραμόρφωση γωνία βαθμού μεταξύ Ι και μεταταρσίων II - 14 μοίρες και η γωνία εκτροπής του πρώτου δακτύλου από το άξονα Ι μετατάρσιο - 15 - 20 μοίρες, II βαθμό αυτές οι γωνίες είναι αντίστοιχα αυξημένη κατά 15 και 30 βαθμών, βαθμός III - έως 20 και 40 μοίρες, και σε βαθμό IV - υπερβαίνει τους 20 και 40 βαθμούς.

Η παραμόρφωση της αρθρώσεως του πρώτου σταδίου των αρθρώσεων ποδιών χαρακτηρίζεται ραδιολογικά από στένωση του χώρου άρθρωσης κατά λιγότερο από 50 τοις εκατό και οριακές οστικές αυξήσεις που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλ. Από την άκρη του αρμού. Οστεοαρθρίτιδα στάδιο II άρθρωση στένωση χαρακτηρίζεται από περισσότερο από 50 τοις εκατό, περιθωριακό αυξήσεις των οστών υπερβαίνει το 1 mm από την άκρη της άρθρωσης χώρου, παραμόρφωση και υποχονδρικό οστεοσκλήρυνσης ζευγάρωμα αρθρική άκρα των οστών. Στην αρθροπάθεια του σταδίου ΙΙΙ, το διάκενο των αρθρώσεων δεν προσδιορίζεται ραδιογραφικά, υπάρχουν έντονες οριακές οστικές αυξήσεις, οξεία παραμόρφωση και υποχονδριακή οστεοσκληρωσία των αρθρικών άκρων των αρθρωτών οστών.

Η διαμήκης ή εγκάρσια επίπεδη πόρπη του πρώτου βαθμού δεν αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή αυτού του άρθρου, δεν εμποδίζει τη διέλευση στρατιωτικής θητείας και την εγγραφή σε στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

SOON μια σημαντική ενημέρωση!

Επίπεδη πόδια και άλλες παραμορφώσεις ποδιών


Επεξηγήσεις για το άρθρο 68 του χρονοδιαγράμματος των ασθενειών.


Το αντικείμενο παρέχει αποκτηθείσες σταθερές παραμορφώσεις του ποδιού. Ένα πόδι με υπερυψωμένες διαμήκεις καμάρες με σωστή τοποθέτηση στην επιφάνεια με το φορτίο υποστήριξης είναι συχνά μια παραλλαγή του κανόνα. Παθολογικά κοίλο θεωρείται σταματήσει να έχει μία παραμόρφωση με τη μορφή supination πίσω και πρηνισμό του πρόσθιου μέρους του παρουσία υψηλών εσωτερικών και εξωτερικών καμάρες (λεγόμενο απότομα συνεστραμμένο πόδι), πεσμένος μπροστινά πόδια (πλάτος και διάφορες επιδείξεις) έχοντας κάλους κάτω από τις κεφαλές της μέσης μεταταρσίων και γρατσουνημένα ή παραμόρφωση τύπου δαχτύλων των δακτύλων. Η μεγαλύτερη λειτουργική βλάβη συμβαίνει όταν τα στοιχεία παραμόρφωσης και αναστροφής της παραμόρφωσης εμφανίζονται με τη μορφή εξωτερικής ή εσωτερικής περιστροφής ολόκληρου του ποδιού ή των στοιχείων του.


Στο σημείο «α» είναι παθολογική άλογο, φτέρνα, ραιβότητα, κοίλο, κατ 'βλαισότητα, ιπποειδών, ραιβότητα τα πόδια και άλλοι, που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα τραυματισμού ή ασθένειας, μη αναστρέψιμη έντονη καμπυλότητα των ποδιών, σύμφωνα με την οποία είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσει τα παπούτσια στρατιωτικού τύπου που.


Το στοιχείο "b" περιλαμβάνει:

 • διαμήκης ΙΙΙ βαθμού ή πλάγιας πάκτωνας βαθμού ΙΙΙ - IV με έντονο πόνο, εξώτωση, σύσπαση των δακτύλων και παρουσία αρθρώσεως στις αρθρώσεις του μεσαίου ποδιού.
 • συνεχιζόμενη συνδυασμένη σύσπαση όλων των δακτύλων και στα δύο πόδια με την παραμόρφωση ή την σφυρήλατη παραμόρφωση τους.
 • έλλειψη μέρους του ποδιού σε οποιοδήποτε επίπεδο.
 • την απουσία, μείωση ή ακινησία όλων των δακτύλων στο πόδι (πόδια) ·
 • η απουσία, η ισοπέδωση ή η ακινησία όλων των δακτύλων στο επίπεδο των κυρίων φαλαγγών και στα δύο πόδια (το στοιχείο «γ» στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται για εκείνα που εξετάζονται στη στήλη ΙΙΙ του προγράμματος ασθενείας).
 • μετατραυματική παραμόρφωση του πτερυγίου με μείωση της γωνίας του Beler από 0 μοίρες ή λιγότερο, σύνδρομο πόνου και αρθροπάθεια του υποτάλου κοινού σταδίου ΙΙ.


Με μη αντιρροπούμενη ή υποπληρωμένη διαμήκη επίπεδη πόδι, ο πόνος στην περιοχή του ποδιού συμβαίνει σε μία θέση όρθιας και συνήθως αυξάνεται το βράδυ, όταν εμφανίζεται το παρωδαιό του. Εξωτερικά πρηνισμό πόδι, είναι επιμήκης και επεκτάθηκε στο μεσαίο τμήμα, διαμήκη καμάρα παραλείπονται σκαφοειδούς σκιαγραφεί μέσω του δέρματος στην έσω άκρο του ποδιού, το valgirovana φτέρνα.


Το στοιχείο "b" περιλαμβάνει:

 • μέτρια έντονη παραμόρφωση του ποδιού με σύνδρομο ελαφρού πόνου και στατική διαταραχή, κατά την οποία είναι δυνατή η προσαρμογή των υποδημάτων ενός καθιερωμένου στρατιωτικού δείγματος για φθορά.
 • διαμήκης ή εγκάρσια επίπεδη πόνος βαθμού ΙΙΙ χωρίς βαλγού του αστραπή και παραμορφωτική αρθροπάθεια στις αρθρώσεις του μεσαίου ποδιού.
 • παραμόρφωση της αρθρώσεως της πρώτης μεταταρσικής άρθρωσης του σταδίου III με περιορισμένη κίνηση εντός της πελματιακής κάμψης μικρότερη από 10 μοίρες και ραχιαία κάμψη μικρότερη από 20 μοίρες.
 • μετατραυματική παραμόρφωση του πτερυγίου με μείωση της γωνίας Beler από 0 έως 10 μοίρες και παρουσία αρθρώσεως της υποτάλιας άρθρωσης.
 • την απουσία, την ισοπέδωση ή την ακινησία των πρώτων ή των δύο δακτύλων στο ένα πόδι, τα δεύτερα πέμπτα δάχτυλα στο επίπεδο των μέσων φαλαγγών και στα δύο πόδια.


Το στοιχείο "g" αναφέρεται σε διαμήκη ή εγκάρσια επίπεδη πόρπη βαθμού Ι ή II με παραμορφωμένη αρθροπάθεια των συνδέσεων σταδίου Ι ή σταδίου ΙΙ του μεσαίου τμήματος του ποδιού.


Η απουσία δακτύλου στο πόδι θεωρείται ότι είναι η απουσία του στο επίπεδο της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης, καθώς και η πλήρης μείωση ή ακινησία του δακτύλου.


Η διαμήκης επίπεδη πόδι και η παραμόρφωση των δακτύλων των ποδιών των σφυριών εκτιμώνται από τις ακτινογραφίες στην όρθια θέση υπό φορτίο. Οι ακτινογραφίες με την κατασκευή ενός τριγώνου (σημεία σύνδεσης με την πελματιαία επιφάνεια της κεφαλής του πρώτου μεταταρσίου οστού, το όγκωμα της πτέρνας, και το κατώτερο άκρο της σφήνας-σκαφοειδή άρθρωση) καθορίζεται από τη γωνία του διαμήκους καμάρας και αψίδα ύψος. Οι δείκτες του βαθμού επίπεδου ποδιού παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 "Πίνακας για τον προσδιορισμό του βαθμού επίπεδου ποδός" του παρόντος παραρτήματος.


Για να προσδιοριστεί η έκταση της μετατραυματικής παραμόρφωσης πτέρνας υπολογίζεται γωνία Beleren (γωνιακός σύνδεσμος μέρη κονδύλου πτέρνα) που σχηματίζεται από την τομή των δύο γραμμών, μία από τις οποίες συνδέει το υψηλότερο σημείο της μπροστινή γωνία της άρθρωσης υπό τον αστράγαλο και την κορυφή πίσω αρθρικού έκφανσης, και η άλλη εκτείνεται κατά μήκος της ανώτερης επιφάνειας του κονδύλου πτέρνας. Κανονικά, αυτή η γωνία είναι 20-40 μοίρες. Η ανακούφισή του συνοδεύεται συνήθως από μετατραυματικό επίπεδο πόδι. Η πιο ενημερωτική μελέτη για την εκτίμηση της κατάστασης του υποασταλικού συνδέσμου είναι η CT που εκτελείται στο στεφανιαίο επίπεδο, κάθετα στην οπίσθια αρθρική επιφάνεια του αστραγάλου.


Ο εγκάρσιος πλατύς πόνος εκτιμάται με ακτινογραφίες του μπροστινού και του μεσαίου τμήματος του ποδιού σε άμεση προβολή, που εκτελείται υπό φορτίο. Αξιόπιστα κριτήρια για τον βαθμό εγκάρσιας επίπεδης παρειάς είναι οι παράμετροι των γωνιακών αποκλίσεων του πρώτου μεταταρσίου οστού και του πρώτου δακτύλου. Στις ακτινογραφίες υπάρχουν τρεις ευθείες γραμμές που αντιστοιχούν στους διαμήκεις άξονες των μετατάρσιων οστών Ι και ΙΙ και της κύριας φάλαγγας του πρώτου δακτύλου. Με βαθμό I παραμόρφωσης, η γωνία μεταξύ των μετατασικών οστών Ι και ΙΙ είναι 10-12 μοίρες και η γωνία εκτροπής του πρώτου δακτύλου είναι 15-20 μοίρες. στο βαθμό ΙΙ, αυτές οι γωνίες αυξάνουν αντίστοιχα σε 15 και 30 μοίρες. στο βαθμό ΙΙΙ - μέχρι 20 και 40 βαθμούς, και στο βαθμό IV - υπερβαίνει τους 20 και 40 βαθμούς.


Η παραμόρφωση της αρθρώσεως του πρώτου σταδίου των αρθρώσεων ποδιών χαρακτηρίζεται ραδιολογικά από στένωση του χώρου αρμού λιγότερο από 50% και οριακές οστικές αυξήσεις που δεν υπερβαίνουν το 1 mm από την άκρη του χώρου αρθρώσεων. Οστεοαρθρίτιδα στάδιο II άρθρωση στένωση χαρακτηρίζεται από περισσότερο από 50%, το περιθωριακό αυξήσεις των οστών υπερβαίνει το 1 mm από την άκρη της άρθρωσης χώρου, παραμόρφωση και υποχονδρικό οστεοσκλήρυνσης ζευγάρωμα αρθρική άκρα των οστών. Στην αρθροπάθεια του σταδίου ΙΙΙ, το διάκενο των αρθρώσεων δεν προσδιορίζεται ραδιογραφικά, υπάρχουν έντονες οριακές οστικές αυξήσεις, οξεία παραμόρφωση και υποχονδριακή οστεοσκληρωσία των αρθρικών άκρων των αρθρωτών οστών.


Διαμήκεις και εγκάρσιες πλατυποδία Ι και ΙΙ βαθμού, χωρίς οστεοαρθρίτιδα των αρθρώσεων του μέσου ποδός, συσπάσεις των δακτύλων και εξόστωση δεν αποτελούν τη βάση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζουν τη διέλευση της στρατιωτικής υπηρεσίας, υπηρεσίας στο αποθεματικό εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές και MSVU.

Τι σημαίνουν τα άρθρα 68 (a, b, c) σε στρατιωτική κάρτα

Για τη στρατιωτική θητεία, στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καλούνται άνδρες, των οποίων η ηλικία έχει φθάσει δεκαοκτώ ετών και δεν έχει ξεπεράσει τα είκοσι επτά. Δύο χρόνια πριν την κλήση, τα παιδιά αρχίζουν να υποβάλλονται σε προγραμματισμένες περιοδικές ιατρικές εξετάσεις για να επιβεβαιώσουν την ικανότητα για στρατιωτική θητεία.

Στην πραγματικότητα, δεν εξυπηρετούν όλοι. Πολλοί, με απλά λόγια, απλά "κουρεύουν" από την υπηρεσία, άλλοι δεν εισέρχονται στο στρατό για λόγους υγείας. Οι ιατρικές εξετάσεις είναι απαραίτητες για την ανίχνευση της παρουσίας διαφόρων παθολογιών, σύμφωνα με τις οποίες ο άνθρωπος απαλλάσσεται από τη στρατολόγηση. Οι γιατροί κάνουν το έργο τους, τηρώντας τις σαφείς συστάσεις που ορίζονται στο σημερινό "Διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 4ης Ιουλίου 2013 Ν 565" για την έγκριση των κανονισμών για την στρατιωτική-ιατρική εξέταση. "

Τι σημαίνουν τα άρθρα 68α, 68β, 68ζ και 68ζ

Σχεδόν κανένας από τους συγγραφείς, βλέποντας τον αύξοντα αριθμό του άρθρου, θα καταλάβει τι λέγεται. Πολλοί θα ζητήσουν διευκρινίσεις από το στρατιωτικό γραφείο στρατολόγησης, αλλά δεν θα μπορέσουν να λάβουν απάντηση. Μόνο ένας ιατρός που εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να το εξηγήσει.

Εξάπλωση της νόσου εντός της νόσου προσλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα θεωρείται επίπεδη και διάφορες παραμορφώσεις πόδι, απέκτησε χαρακτήρα, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 68. Το άρθρο περιέχει τρία στοιχεία, καθένα από τα οποία έχουν εκχωρηθεί σε μια σειρά από περίεργη παθολογικών καταστάσεων.

Πώς ισχύουν τα άρθρα 68α, 68β, 68β και 68ζ

Μόλις ένας άνθρωπος έχει επίπεδα πόδια ή κάποια παραμόρφωση παρατηρείται, οι γιατροί αρχίζουν να εκτελούν ειδικές διαγνωστικές μεθόδους για να καταλάβουν σε ποιο σημείο σχετίζεται η παθολογία:

 • Το άρθρο 68α, ταξινομεί εδώ τις αλλαγές που προκαλούν τις ισχυρότερες παραβιάσεις της λειτουργικότητας. Συνήθως, αυτός ο δείκτης προηγείται από πρώιμους τραυματισμούς, ορισμένες συγγενείς, αποκτώμενες παθολογίες που προκαλούν καμπυλότητα. Η μορφή τέτοιων ποδιών χαρακτηρίζεται ως φάρσα, φτέρνα, ιπποειδής, άλογο, κοίλο. Αυτά τα ελαττώματα είναι εύκολα ορατά με γυμνό μάτι και δεν εγείρουν αμφιβολίες ότι δεν μπορούν να εξαλειφθούν.
 • Το άρθρο 68β καταδεικνύει την ύπαρξη μέτριων λειτουργικών βλαβών, στην παρουσία των οποίων μπορεί μερικές φορές να εγγραφεί ένας άνθρωπος στο αποθεματικό. Περιλαμβάνουν αρθροπάθεια των αρθρώσεων, που επηρεάζουν το μεσαίο τμήμα του ποδιού. Επίπεδα πόδια, διαμήκεις, εγκάρσιες, έλλειψη ορισμένης ζώνης του ποδιού, μερικά δάχτυλα. Σφυρήλατο, παραμορφωμένο παραμορφωμένο δάκτυλο των ποδιών. Αλλαγές που επηρεάζουν την περιοχή της πτέρνας. Εξωτερικά, είναι εύκολο να δει κανείς τέτοιες αποκλίσεις από τον κανόνα. Επιπλέον, τέτοιες παθολογίες συνοδεύονται απαραιτήτως από πόνο, δυσφορία, ειδικά μετά από ορισμένες φυσικές δραστηριότητες, συχνά μετά από μακρά παραμονή σε όρθια θέση. Συνήθως τα δυσάρεστα συμπτώματα αυξάνονται το βράδυ.

Ένας ορισμένος αριθμός παθολογιών μπορεί να ανιχνευθεί και να επιβεβαιωθεί μόνο με την εκτέλεση ακτινογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας. Τα πρώτα δύο βαθμούς κατά μήκος επίπεδη, πρώτου βαθμού σταυρό πλατυποδία, φυσικά, αν δεν μιλάμε για την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας των αρθρώσεων, για ιατρικούς λόγους δεν ισχύουν για αυτό το άρθρο και ως εκ τούτου δεν θεωρείται λόγοι για την απόρριψη από τη στρατιωτική θητεία, με τέτοιες παράμετροι μπορούν να εκπαιδευτεί πλήρως σε στρατιωτικές σχολές.

Σε ποια κατηγορία της διάρκειας ζωής αντιστοιχεί τα άρθρα;

Ο αριθμός του άρθρου 68 χωρίζεται σε τέσσερις υποτύπους για έναν λόγο, ο καθένας από τον οποίο, ανάλογα με τον βαθμό παραβίασης της λειτουργικότητας του ποδιού, αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ζωής, η οποία στην πραγματικότητα καθορίζει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης στον στρατό.

 1. 68α - "D", απολύτως ακατάλληλο για στρατιωτική θητεία.
 2. 68β - "Β", περιορισμένα κατάλληλα.
 3. 68g - "Β".
 4. 68d - "B-3", κατάλληλο, αλλά υπάρχουν περιορισμένοι περιορισμοί.

Με την παρουσία ορισμένων παθολογικών καταστάσεων αυτού του τύπου, όταν η πρόσληψη είναι εισηγμένη σε πίστωση του αποθεματικού, αν και μερικές φορές, συμπεριλαμβανομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες των δικών τους στρατευμένους, μπορεί να κατατάσσεται στις ένοπλες δυνάμεις.

Ποιες είναι οι συνέπειες στο μέλλον;

Αυτό το άρθρο δεν συνεπάγεται σημαντικούς περιορισμούς στην πολιτική ζωή, εκτός από το ότι με τέτοιες διαγνώσεις, ένα άτομο θα αντιμετωπίσει πολλά προσωπικά προβλήματα. Θεωρώντας ότι το πόδι με αναπτυσσόμενη επίπεδη πόδι είναι πολύ κουρασμένο, πονάει, η εργασία, όπου απαιτείται υψηλή αντοχή, καλή σωματική άσκηση, είναι απλά αδύνατη.

Ως εκ τούτου, με ένα τέτοιο άρθρο μπορεί να μην ληφθούν για να εργαστούν, όπου πρέπει να είστε συνεχώς στα πόδια τους. Θα είναι επίσης δύσκολο να μπουν στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, της δημόσιας διοίκησης, του ATS, της FSB κ.λπ. Ωστόσο, μια άδεια οδήγησης, άδεια όπλου, δεν παρεμβαίνει στην απόκτηση μιας τέτοιας διάγνωσης.

Είναι δυνατή η αλλαγή ή η κατάργηση ενός άρθρου

Εάν η λειτουργική δυσλειτουργία είναι ασήμαντη, η παθολογία μπορεί να θεραπευτεί και, στη συνέχεια, να επανακαταταχθεί το άρθρο 68 σε μια στρατιωτική κάρτα για μια ελαφρύτερη επιλογή είναι πολύ πιθανή. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κάνετε αίτηση επανεξέτασης, να αλλάξετε τη διάγνωση, ίσως κάθε πέντε χρόνια.

Καταργήστε πλήρως το άρθρο, αφαιρώντας την είσοδο από το στρατό, είναι αδύνατο. Στην πραγματικότητα, αυτές οι ασθένειες σπάνια θεραπεύονται εντελώς. Τις περισσότερες φορές, η διασωματική παθολογία εκδηλώνεται προκαλώντας σοβαρή ταλαιπωρία και πόνο. Επομένως, είναι δύσκολο να αλλάξετε τη διάγνωση.

Ερμηνεία του άρθρου 68 της προηγούμενης έκδοσης

Μέχρι πρόσφατα, ενήργησε θέση, με ημερομηνία 20 Απρίλη 1995 Ν 390, που ορίζει το άρθρο στο νούμερο 68. Η ουσία του άρθρου, την ερμηνεία, την αποκωδικοποίηση παραμένει η ίδια, με εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες ισχύος στις παραγράφους β, γ, κατηγορία παρόντες στην τρίτη στήλη διάρκεια ζωής "B", σε g - "A".

Πώς να αποκρυπτογραφήσετε το άρθρο 68 σε μια στρατιωτική ταυτότητα

Το γεγονός ότι κάθε πρόσκληση στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων προηγείται από τη μετάβαση μιας στρατιωτικής επιτροπής δεν εκπλήσσει κανέναν. Αλλά τι ακολουθεί τη συνάντηση, όχι όλοι γνωρίζουν. Εν τω μεταξύ, τα αρχεία στη στρατιωτική κάρτα που έγιναν κατά τη διαδικασία της εκστρατείας είναι σημαντικά στη στρατιωτική και πολιτική ζωή του νεαρού άνδρα.

Η γνώση των βασικών στοιχείων του έργου του σχεδίου συμβουλίου θα εξαλείψει τα περισσότερα από τα ερωτήματα που σήμερα καταλαμβάνουν το αποκορύφωμα της δημοτικότητας στα στρατιωτικά φόρουμ. Αποτελούν εξηγώντας το ρεκόρ που έγινε στο γραφείο στρατιωτικής εγγραφής και περιγράφοντας πώς η παρουσία του θα επηρεάσει τη ζωή του νεαρού άνδρα.

Γενικοί κανόνες για την ανάγνωση ενός άρθρου σε στρατιωτική κάρτα

Παρά το γεγονός ότι οι κανόνες για την συμπλήρωση στρατιωτικής ταυτότητας έχουν αλλάξει σημαντικά, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί εκπρόσωποι με «παλιούς» στρατιωτικούς. Οι αλλαγές επηρέασαν κυρίως την εισαγωγή της διάγνωσης στο έγγραφο. Από το 2007, έχει καταργηθεί ένα τέτοιο ρεκόρ, αλλά η έννοια των άρθρων παραμένει σχετική στην εποχή μας.

Για να μάθετε πώς να αποκρυπτογραφήσετε τη διάγνωση σύμφωνα με τον αριθμό του άρθρου, είναι απαραίτητο να εξοικειωθείτε με το κανονιστικό έγγραφο - το Πρόγραμμα Ασθενειών. Περιέχει όλες τις πιθανές ασθένειες που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το γεγονός της υπηρεσίας. Για ευκολία, κάθε ασθένεια περιγράφεται ως ξεχωριστό άρθρο με τον αριθμό που αναγράφεται στη σειρά. Υπάρχει επίσης μια ταξινόμηση, καθώς ο κατάλογος των εκατοντάδων άρθρων για ανάγνωση και ανάλυση είναι αρκετά δύσκολος.

Οι ασθένειες χωρίζονται σε ομάδες με παρόμοια προέλευση. Υπάρχουν συνολικά 16 τέτοιες ομάδες. Ένα παράδειγμα θα είναι μολυσματικές ασθένειες, διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος, ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος, του πεπτικού συστήματος ή του νευρικού συστήματος, διαταραχές όρασης και ακοής. Η παρουσία ή η απουσία αυτής της ταξινόμησης δεν επηρεάζει την αποκωδικοποίηση του άρθρου, αλλά μόνο σας επιτρέπει να οργανώσετε γρήγορα την αναζήτηση των απαραίτητων πληροφοριών.

Μπορείτε ήδη να μαντέψετε ότι η αποκωδικοποίηση αρχίζει με τον αριθμό του άρθρου. Ο αριθμός από τον οποίο αρχίζει η καταγραφή της διάγνωσης υποδεικνύει το αντίστοιχο άρθρο στο Πρόγραμμα ασθενειών. Οποιαδήποτε ασθένεια μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικούς τρόπους. Ακόμη και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν παρόμοια συμπτώματα στα συμπτώματα. Οι επιπλοκές μπορούν επίσης να εκφραστούν σε ποικίλους βαθμούς, οπότε δεν υπάρχει σαφής στάση απέναντι στη στρατιωτική θητεία.

Το άρθρο χωρίζεται σε ομάδες στις οποίες παρουσιάζεται η ίδια ασθένεια σε διαφορετικές εκδηλώσεις. Οι ομάδες σημειώνονται με κεφαλαία γράμματα και αποτελούν το δεύτερο μέρος του αρχείου διάγνωσης. Έτσι, είναι δυνατόν να κωδικοποιήσετε οποιαδήποτε ασθένεια και να ερμηνεύσετε το αρχείο στο χέρι, αρκεί να έχετε μόνο το Πρόγραμμα Ασθενειών.

Ένα παράδειγμα καταγραφής της πιο δημοφιλούς διάγνωσης

Μια κοινή ασθένεια που πάντα απαλλάσσεται από το στρατό είναι επίπεδη. Με το παράδειγμά του, θα δούμε πώς θα φανεί η είσοδος στο στρατιωτικό αξιωματικό κατά τη διάγνωση μιας πάθησης.

Ανοίξτε το Πρόγραμμα των ασθενειών και βρείτε το τμήμα ασθενειών του μυοσκελετικού συστήματος. Το άρθρο 68 είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στην ομοιότητα και η ερμηνεία του μπορεί να δώσει τέσσερις διαφορετικές διαγνώσεις σε στρατιωτική κάρτα.

Η ασθένεια χωρίζεται σε τέσσερις ομάδες, διότι η πορεία της είναι διφορούμενη. Για να προσδιοριστούν οι επιπλοκές, είναι απαραίτητο να καθοριστεί το γεγονός των συνεχών υποτροπών και η απουσία θετικής δυναμικής μετά τη θεραπεία.

 1. Η ομάδα "α" αποκλείει πλήρως τη στρατιωτική θητεία. Αυτό το άρθρο εξετάζει έναν νεαρό άνδρα με ανιχνευμένη αλλαγή στο πόδι. Τα παθολογικά είναι οι αλόγοι, οι κοίλοι, οι φτέρνισμα των πτερυγίων. Ένας εντυπωσιακός δείκτης είναι η ανικανότητα χρήσης παπουτσιών του καθιερωμένου δείγματος.
 2. Η εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 68β συνεπάγεται την ανάπτυξη επίπεδου footedness με την παρουσία επίμονων αισθήσεων του πόνου. Εκτός από τη συγγενή παραμόρφωση, μπορεί να υπάρξει αλλαγή στη γωνία του Beler, ως συνέπεια της βλάβης. Σύμφωνα με εξωτερικές ενδείξεις, η ασθένεια αυτής της ομάδας χαρακτηρίζεται από επιμήκυνση του ποδιού και την επέκτασή του στο μεσαίο τμήμα.
 3. Όπως και η προηγούμενη ομάδα, το 68b δίνει απελευθέρωση από το στρατό με διαμονή στο αποθεματικό. Ο σταθερός πλατύς πόνος του 3ου βαθμού, αλλά χωρίς σημάδια παραμόρφωσης της αρθροπάθειας, συμπληρώνει τα συμπτώματα αυτής της ομάδας. Η γωνία του Beler είναι 10 μοίρες.
 4. Η στρατιωτική υπηρεσία είναι δυνατή μόνο με διάγνωση 68g. Η κύρια παράμετρος είναι η γωνία του τόξου του ποδιού. Καθορίζεται με ακτίνες Χ. Το άρθρο 68ζ αντιστοιχεί σε επίπεδα πόδια 2 μοίρες, τα οποία χαρακτηρίζονται από γωνία 141 μοίρες.

Η διάγνωση του επίπεδου πάτου θεωρήθηκε πάντοτε ασυμβίβαστη με τη στρατιωτική θητεία. Όλες οι μετρήσεις γίνονται κατά τη στιγμή του σχεδίου εκστρατείας. Είναι γνωστό ότι μερικοί τύποι ασθενειών είναι θεραπευτικοί, επομένως είναι σημαντικό να διαγνωσθεί μια εικόνα στατικής φύσης. Με μια τέτοια πορεία της νόσου, η εξυπηρέτηση είναι αδύνατη λόγω του συνεχούς πόνου που εντείνεται μέχρι το τέλος της ημέρας.

Άρθρο 68 Πρόγραμμα ασθενειών

Επίπεδη πόδια και άλλες παραμορφώσεις ποδιών

Άρθρο πρόγραμμα ασθενειών

Το όνομα της νόσου, ο βαθμός δυσλειτουργίας

Κατηγορία λήξης για στρατιωτική θητεία

Επίπεδα πόδια και άλλες παραμορφώσεις του ποδιού:

α) με σημαντική δυσλειτουργία

β) με μέτρια δυσλειτουργία

γ) με ελαφρά παραβίαση λειτουργιών

δ) παρουσία αντικειμενικών δεδομένων χωρίς παραβίαση λειτουργιών

Το αντικείμενο παρέχει αποκτηθείσες σταθερές παραμορφώσεις του ποδιού. Ένα πόδι με υπερυψωμένες διαμήκεις καμάρες (115-125 μοίρες), όταν εγκαθίσταται κατάλληλα στην επιφάνεια με ένα φορτίο υποστήριξης, είναι συχνά μια παραλλαγή του κανόνα. Παθολογικά κοίλο θεωρείται σταματήσει να έχει μία παραμόρφωση με τη μορφή supination πίσω και πρηνισμό του πρόσθιου μέρους του παρουσία υψηλών εσωτερικών και εξωτερικών καμάρες (λεγόμενο απότομα συνεστραμμένο πόδι), το μπροστινό μέρος του ποδιού πεπλατυσμένο τμήμα πλάτος και διάφορες επιδείξεις, υπάρχουν κάλους κάτω από τις κεφαλές της μέσης μεταταρσίων και νυχτερινή ή σφυρηλατημένη παραμόρφωση των δακτύλων. Η μεγαλύτερη λειτουργική βλάβη συμβαίνει με τα συνοδεύοντα συστατικά της παραμόρφωσης με τη μορφή εξωτερικής ή εσωτερικής περιστροφής ολόκληρου του ποδιού ή των στοιχείων του.

Το στοιχείο "α" περιλαμβάνει παθολογικά πόδια, πτέρνα, φτέρνα, κοίλα πόδια, επίπεδη βαλβίδα και ίσινο-βάρους, απουσία του ποδιού κοντά στο επίπεδο των κεφαλών των μεταταρσικών οστών και άλλων που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα τραυματισμών ή ασθενειών μη αναστρέψιμων, έντονων παραμορφώσεων των ποδιών, χρήση υποδημάτων του καθιερωμένου στρατιωτικού δείγματος.

Το στοιχείο "b" περιλαμβάνει:

διαμήκης ΙΙΙ βαθμός ή εγκάρσιος πάγκος βαθμού ΙΙΙ - IV με έντονο πόνο, εξώτωση, σύσπαση των δακτύλων και παρουσία αρθρώσεως στις αρθρώσεις του μεσαίου ποδιού.

η απουσία όλων των δακτύλων ή τμημάτων του ποδιού, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο "α".

συνεχιζόμενη συνδυασμένη σύσπαση όλων των δακτύλων και στα δύο πόδια με την παραμόρφωση ή την σφυρήλατη παραμόρφωση τους.

μετατραυματική παραμόρφωση του πτερυγίου με μείωση της γωνίας του Beler σε 10 μοίρες, σύνδρομο πόνου και αρθροπάθεια του υποτάλου κοινού σταδίου II.

Με μη αντιρροπούμενη ή υποπληρωμένη διαμήκη επίπεδη πόδι, ο πόνος στην περιοχή του ποδιού συμβαίνει σε μία θέση όρθιας και συνήθως αυξάνεται το βράδυ, όταν εμφανίζεται το παρωδαιό του. Εξωτερικά πρηνισμό πόδι, είναι επιμήκης και επεκτάθηκε στο μεσαίο τμήμα, διαμήκη καμάρα παραλείπονται σκαφοειδούς σκιαγραφεί μέσω του δέρματος στην έσω άκρο του ποδιού, το valgirovana φτέρνα.

Το στοιχείο "b" περιλαμβάνει:

μέτρια έντονη παραμόρφωση του ποδιού με σύνδρομο ελαφρού πόνου και στατική διαταραχή, κατά την οποία είναι δυνατή η προσαρμογή των υποδημάτων ενός καθιερωμένου στρατιωτικού δείγματος για φθορά.

διαμήκης επίπεδη πόνος του βαθμού ΙΙΙ χωρίς βαλγού του αστραπή και παραμορφωτική αρθροπάθεια στις αρθρώσεις του μεσαίου τμήματος του ποδιού.

την παραμόρφωση της αρθρώσεως της πρώτης μεταταρσοφαλαγγικής φάσης ΙΙΙ.

μετατραυματική παραμόρφωση του πτερυγίου με μείωση της γωνίας Beler σε 10 μοίρες και παρουσία αρθρώσεως της υποτάλιας αρθρώσεως.

Το στοιχείο "g" αναφέρεται σε διαμήκη ή εγκάρσια επίπεδη πόρπη του βαθμού II.

Η απουσία δακτύλου στο πόδι θεωρείται ότι είναι η απουσία του στο επίπεδο της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης, καθώς και η πλήρης μείωση ή ακινησία του δακτύλου.

Η διαμήκης επίπεδη πόδι και η παραμόρφωση των δακτύλων του ποδιού με σφυρί εκτιμώνται με ακτινογραφίες, οι οποίες γίνονται στην πλευρική προβολή στην όρθια θέση με πλήρη στατικό φορτίο στο πόδι που εξετάζεται. Στις ακτινογραφίες δημιουργώντας ένα τρίγωνο καθορίστε τη γωνία του διαμήκους τόξου του ποδιού. Οι κορυφές του τριγώνου είναι:

το κατώτερο σημείο της κεφαλής Ι μεταταρσικό οστό?

το κατώτερο σημείο επαφής των οστικών επιφανειών των φλοιωδών και σφαιροειδών οστών του ποδιού. το κατώτερο σημείο του οστού της φτέρνας. Κανονικά, η γωνία της αψίδας είναι 125 - 130 μοίρες. Επίπεδα πόδια I βαθμό: γωνία της διαμήκους εσωτερικής πελματιαίας τόξου 131 - 140 βαθμούς? η επιπεδότητα του βαθμού II: η γωνία της διαμήκους εσωτερικής καμάρας 141 - 155 μοίρες. flatness βαθμό ΙΙΙ: η γωνία της διαμήκους εσωτερικής καμάρας είναι μεγαλύτερη από 155 μοίρες.

Για να προσδιοριστεί η έκταση της μετατραυματικής παραμόρφωσης πτέρνας υπολογίζεται γωνία Beleren (γωνιακός σύνδεσμος μέρη κονδύλου πτέρνα) που σχηματίζεται από την τομή των δύο γραμμών, μία από τις οποίες συνδέει το υψηλότερο σημείο της μπροστινή γωνία της άρθρωσης υπό τον αστράγαλο και την κορυφή πίσω αρθρικού έκφανσης, και η άλλη εκτείνεται κατά μήκος της ανώτερης επιφάνειας του κονδύλου πτέρνας. Κανονικά, αυτή η γωνία είναι 20 - 40 μοίρες, και η μείωσή της χαρακτηρίζει το μετατραυματικό επίπεδο πόδι. Το πιο ενημερωτικό για την εκτίμηση της κατάστασης του υποταγούς συνδέσμου είναι η υπολογισμένη τομογραφία του, που εκτελείται στο στεφανιαίο επίπεδο κάθετα προς την οπίσθια αρθρική επιφάνεια του αστραγάλου. Ο εγκάρσιος πλατύς πόνος υπολογίζεται με ακτινογραφίες του πρόσθιου και μεσαίου τμήματος του ποδιού σε άμεση προβολή, η οποία εκτελείται σε δύο πόδια που στέκονται κάτω από το φορτίο σωματικού βάρους. Αξιόπιστα κριτήρια για το βαθμό εγκάρσιας επίπεδης μύτης είναι οι παράμετροι των γωνιακών αποκλίσεων του πρώτου μεταταρσίου οστού και του μεγάλου δακτύλου. Στις ακτινογραφίες υπάρχουν 3 ευθείες γραμμές που αντιστοιχούν στους διαμήκεις άξονες των μετατάρσιων οστών Ι και ΙΙ και στον άξονα της κύριας φάλαγγας του πρώτου δακτύλου. είναι 10 Αν παραμόρφωση γωνία βαθμού μεταξύ Ι και μεταταρσίων II - 14 μοίρες και η γωνία εκτροπής του πρώτου δακτύλου από το άξονα Ι μετατάρσιο - 15 - 20 μοίρες, II βαθμό αυτές οι γωνίες είναι αντίστοιχα αυξημένη κατά 15 και 30 βαθμών, βαθμός III - έως 20 και 40 μοίρες, και σε βαθμό IV - υπερβαίνει τους 20 και 40 βαθμούς.

Η παραμόρφωση της αρθρώσεως του πρώτου σταδίου των αρθρώσεων ποδιών χαρακτηρίζεται ραδιολογικά από στένωση του χώρου άρθρωσης κατά λιγότερο από 50 τοις εκατό και οριακές οστικές αυξήσεις που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλ. Από την άκρη του αρμού. Οστεοαρθρίτιδα στάδιο II άρθρωση στένωση χαρακτηρίζεται από περισσότερο από 50 τοις εκατό, περιθωριακό αυξήσεις των οστών υπερβαίνει το 1 mm από την άκρη της άρθρωσης χώρου, παραμόρφωση και υποχονδρικό οστεοσκλήρυνσης ζευγάρωμα αρθρική άκρα των οστών. Στην αρθροπάθεια του σταδίου ΙΙΙ, το διάκενο των αρθρώσεων δεν προσδιορίζεται ραδιογραφικά, υπάρχουν έντονες οριακές οστικές αυξήσεις, οξεία παραμόρφωση και υποχονδριακή οστεοσκληρωσία των αρθρικών άκρων των αρθρωτών οστών.

Η διαμήκης ή εγκάρσια επίπεδη πόρπη του πρώτου βαθμού δεν αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή αυτού του άρθρου, δεν εμποδίζει τη διέλευση στρατιωτικής θητείας και την εγγραφή σε στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Άρθρο 68. Επίπεδα πόδια και άλλες παραμορφώσεις του ποδιού.

Διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας

της 25ης Φεβρουαρίου 2003, Ν 123

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

Ασθένεια Άρθρο Άρθρο

Το όνομα της νόσου, ο βαθμός δυσλειτουργίας

Κατηγορία λήξης για στρατιωτική θητεία

Επίπεδα πόδια και άλλες παραμορφώσεις του ποδιού:

α) με σημαντική παραβίαση λειτουργιών ·

β) με μέτρια δυσλειτουργία.

γ) με ελαφρά παραβίαση λειτουργιών.

δ) παρουσία αντικειμενικών δεδομένων χωρίς παραβίαση λειτουργιών

Το αντικείμενο παρέχει αποκτηθείσες σταθερές παραμορφώσεις του ποδιού.

Ένα πόδι με υπερυψωμένες διαμήκεις καμάρες με σωστή τοποθέτηση στην επιφάνεια με το φορτίο υποστήριξης είναι συχνά μια παραλλαγή του κανόνα.

Παθολογικά κοίλο θεωρείται σταματήσει να έχει μία παραμόρφωση με τη μορφή supination πίσω και πρηνισμό του πρόσθιου μέρους του παρουσία υψηλών εσωτερικών και εξωτερικών καμάρες (λεγόμενο απότομα συνεστραμμένο πόδι), το μπροστινό μέρος του ποδιού πεπλατυσμένο τμήμα πλάτος και διάφορες επιδείξεις, υπάρχουν κάλους κάτω από τις κεφαλές της μέσης μεταταρσίων και αποσπάστηκαν, ή δάχτυλα δαχτύλων.

Η μεγαλύτερη λειτουργική βλάβη συμβαίνει όταν τα στοιχεία παραμόρφωσης και αναστροφής της παραμόρφωσης εμφανίζονται με τη μορφή εξωτερικής ή εσωτερικής περιστροφής ολόκληρου του ποδιού ή των στοιχείων του.

Το στοιχείο "α" περιλαμβάνει

- παθολογική ιπποειδών, φτέρνα, ραιβότητα, κοίλο, κατ 'βλαισότητα, ραιβότητα ιπποειδών, τα πόδια και άλλα που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα τραυματισμούς ή ασθένειες αμετάκλητη στάση έντονη καμπυλότητα κατά την οποία είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική σύνολο του δείγματος υποδήματα.

Το στοιχείο β) περιλαμβάνει:

- διαμήκης ΙΙΙ βαθμός ή πλάγια ΙΙΙ-Ι V βαθμού επίπεδη πόδι με έντονο πόνο, εξώτωση, σύσπαση των δακτύλων και παρουσία αρθρώσεως στις αρθρώσεις του μεσαίου ποδιού.

- την απουσία όλων των δακτύλων ή μέρους του ποδιού σε οποιοδήποτε επίπεδο.

- συνεχιζόμενη συνδυασμένη σύσπαση όλων των δακτύλων και στα δύο πόδια με την παραμόρφωση ή την σφυρήλατη παραμόρφωση τους.

- μετατραυματική παραμόρφωση του πτερυγίου με μείωση της γωνίας του Beler σε μείον 10 μοίρες, σύνδρομο πόνου και αρθροπάθεια του υποτάλου κοινού σταδίου II.

Με μη αντιρροπούμενη ή υποπληρωμένη διαμήκη επίπεδη πόδι, ο πόνος στην περιοχή του ποδιού συμβαίνει σε μία θέση όρθιας και συνήθως αυξάνεται το βράδυ, όταν εμφανίζεται το παρωδαιό του.

Εξωτερικά πρηνισμό πόδι, είναι επιμήκης και επεκτάθηκε στο μεσαίο τμήμα, διαμήκη καμάρα παραλείπονται σκαφοειδούς σκιαγραφεί μέσω του δέρματος στην έσω άκρο του ποδιού, το valgirovana φτέρνα.

Το στοιχείο "γ" περιλαμβάνει:

- μέτρια έντονη παραμόρφωση του ποδιού με σύνδρομο ελαφρού πόνου και στατική διαταραχή, κατά την οποία είναι δυνατή η προσαρμογή των υποδημάτων ενός καθιερωμένου στρατιωτικού δείγματος για φθορά.

- διαμήκης επίπεδη πόνος του βαθμού ΙΙΙ χωρίς βαλγού του αστραπή και παραμορφωτική αρθροπάθεια στις αρθρώσεις του μεσαίου τμήματος του ποδιού.

- διαμήκη ή εγκάρσια επίπεδη πόρπη του βαθμού ΙΙ με παραμορφωτική αρθροπάθεια του σταδίου ΙΙ των αρθρώσεων του μεσαίου τμήματος του ποδιού.

- παραμόρφωση της αρθρώσεως της πρώτης μεταταρσικής άρθρωσης του σταδίου III με περιορισμένη κίνηση εντός της πελματιακής κάμψης μικρότερη από 10 μοίρες και ραχιαία κάμψη μικρότερη από 20 μοίρες.

- μετατραυματική παραμόρφωση του πτερυγίου με μείωση της γωνίας Beler από 0 σε μείον 10 μοίρες και παρουσία αρθρώσεως της υποτάλιας αρθρώσεως.

αναφέρεται σε διαμήκη ή εγκάρσια επίπεδη πόρπη βαθμού Ι ή ΙΙ με παραμορφωτική αρθροπάση του σταδίου Ι των αρθρώσεων του μεσαίου τμήματος του ποδιού απουσία της σύσπασης των δακτύλων και των εξωσόδων.

Η απουσία δακτύλου στο πόδι θεωρείται ότι είναι η απουσία του στο επίπεδο της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης, καθώς και η πλήρης μείωση ή ακινησία του δακτύλου.

Η διαμήκης επίπεδη πόδι και η παραμορφωμένη μορφή σφύρας του πτερυγίου εκτιμώνται με ακτινογραφικό προφίλ στην κατάσταση στάσης υπό φορτίο.

Στις ακτινογραφίες με την οικοδόμηση ενός τριγώνου καθορίζεται από τη γωνία της διαμήκους καμάρας και το ύψος της αψίδας.

Κανονικά, η γωνία της αψίδας είναι 125 - 130 μοίρες, το ύψος της αψίδας είναι 39 χιλιοστά.

Επίπεδα πόδια του βαθμού I: γωνία της διαμήκους εσωτερικής πελματιαίας τόξου 131 - 140 μοίρες, ύψος της αψίδας 35 - 25 χιλιοστά,

επίπεδοτητα του βαθμού ΙΙ: η γωνία της διαμήκους εσωτερικής καμάρας 141 - 155 μοίρες, το ύψος της καμάρας 24 - 17 χλστ.

Επίπεδο ΙΙΙ επίπεδο: η γωνία της διαμήκους εσωτερικής καμάρας είναι μεγαλύτερη από 155 μοίρες, το ύψος της καμάρας είναι μικρότερο από 17 χιλ.

Για να προσδιοριστεί η έκταση της μετατραυματικής παραμόρφωσης πτέρνας υπολογίζεται γωνία Beleren (γωνιακός σύνδεσμος μέρη κονδύλου πτέρνα) που σχηματίζεται από την τομή των δύο γραμμών, μία από τις οποίες συνδέει το υψηλότερο σημείο της μπροστινή γωνία της άρθρωσης υπό τον αστράγαλο και την κορυφή πίσω αρθρικού έκφανσης, και η άλλη εκτείνεται κατά μήκος της ανώτερης επιφάνειας του κονδύλου πτέρνας.

Κανονικά, αυτή η γωνία είναι 20 - 40 μοίρες. Η ανακούφισή του συνοδεύεται συνήθως από μετατραυματικό επίπεδο πόδι.

Το πιο ενημερωτικό για την εκτίμηση της κατάστασης του υποταγούς συνδέσμου είναι η υπολογισμένη τομογραφία του, που εκτελείται στο στεφανιαίο επίπεδο κάθετα προς την οπίσθια αρθρική επιφάνεια του αστραγάλου.

Ο εγκάρσιος πλατύς πόνος εκτιμάται με ακτινογραφίες του μπροστινού και του μεσαίου τμήματος του ποδιού σε άμεση προβολή, που εκτελείται υπό φορτίο.

Αξιόπιστα κριτήρια για τον βαθμό εγκάρσιας επίπεδης παρειάς είναι οι παράμετροι των γωνιακών αποκλίσεων του πρώτου μεταταρσίου οστού και του πρώτου δακτύλου.

Στις ακτινογραφίες υπάρχουν τρεις ευθείες γραμμές που αντιστοιχούν στους διαμήκεις άξονες των μεταταρσικών οστών Ι - ΙΙ και της κύριας φάλαγγας του πρώτου δακτύλου.

Με βαθμό I παραμόρφωσης, η γωνία μεταξύ των μετατασικών οστών Ι - ΙΙ είναι 10-12 μοίρες και η γωνία εκτροπής του πρώτου δακτύλου είναι 15-20 μοίρες.

στο βαθμό ΙΙ, αυτές οι γωνίες αυξάνουν αντίστοιχα σε 15 και 30 μοίρες.

στο βαθμό ΙΙΙ - μέχρι 20 και 40 μοίρες, και στον βαθμό I V - να υπερβαίνει τους 20 και 40 βαθμούς.

Η παραμόρφωση της αρθρώσεως του πρώτου σταδίου των αρθρώσεων ποδιών χαρακτηρίζεται ακτινολογικά από:

- μείωση του χώρου των αρθρώσεων σε ποσοστό μικρότερο από 50%.

- οριακές οστικές αυξήσεις που δεν υπερβαίνουν το 1 mm από την άκρη του χώρου αρμού.

Το στάδιο II της Αρθρόζης χαρακτηρίζεται από:

- μείωση του χώρου των αρθρώσεων κατά περισσότερο από 50 τοις εκατό.

- οριακές οστικές αυξήσεις άνω του 1 mm από την άκρη του χώρου αρμού.

- της παραμορφώσεως και της υποχονδριακής οστεοσκληρώσεως των αρθρικών άκρων των αρθρωτών οστών.

Όταν η φάση της αρθρώσεως III:

- το διάκενο των αρθρώσεων δεν προσδιορίζεται ραδιολογικά.

- υπάρχουν έντονες οριακές οστικές αυξήσεις.

- οξεία παραμόρφωση και υποχονδριακή οστεοσκλήρωση των αρθρικών άκρων αρθρωτών οστών.

Διαμήκης πλατυποδία Ι και ΙΙ βαθμού, καθώς και cross-επίπεδη έχω πτυχίο χωρίς οστεοαρθρίτιδα των αρθρώσεων του μέσου ποδός, συσπάσεις των δακτύλων και εξόστωση δεν αποτελούν τη βάση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζουν τη διέλευση της στρατιωτικής θητείας, την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές και κολέγια.

Όλα τα "αυτά" πρέπει να επιλυθούν επί τόπου ή στο ιατρικό συμβούλιο του περιφερειακού στρατιωτικού γραφείου εγγραφής και στρατολόγησης.

Σας ευχαριστώ πολύ για μια τέτοια γρήγορη απάντηση!

Σας ευχαριστώ πολύ για μια τέτοια γρήγορη απάντηση!

Γεια σας, παρακαλώ να μου πείτε ποιο στάδιο της αρθροπάθειας και το βαθμό του πλατύφυλλου σε αυτή την εικόνα; Τα ευρήματα των ιατρών αποκλίνουν.

Μπορεί αυτό το συμπέρασμα να είναι η βάση για την τέχνη. 68 n - δεν είναι κατάλληλη σε καιρό ειρήνης;

αριστερό πόδι: ύψος -21 mm, γωνία -152, βαθμό - II

δεξί πόδι: ύψος - 20mm, γωνία - 154, βαθμό - II

Υπάρχει ένα επίπεδο στάδιο ποδιών ΙΙ που παραμορφώνει την αρθροπάθεια.

Για προηγούμενες ευχαριστίες!

ύψος καμάρας 15 και 17 mm

υπάρχει επίσης μια παραμορφωμένη αρθροπάθεια των αρθρώσεων των δύο βαθμίδων-σωληνοειδούς. Είμαι έτοιμος για στρατιωτική θητεία; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

Λοιπόν, αν, όπως γράφετε, δεν είναι κατάλληλα σε χρόνο ειρήνης.

Σας ευχαριστώ για την απάντηση!

Μπορείτε να μου πείτε αν υπάρχει μια επίσημη πηγή σχετικά με το κανονικό πλάτος του χώρου των αρθρώσεων στον αρθρωτό σύνδεσμο; 3 mm;

Γεια σας, κάντε μια διάγνωση στις εικόνες των ποδιών και των γόνατων. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει αρθροπάθεια των ποδιών και σε ποιο βαθμό. Ο βαθμός επίπεδου πάτου και στα δύο πόδια (βάλτε το δεύτερο). Και ποια είναι η διάγνωση του γόνατος. Και φυσικά, θα μεταφερθούν στον στρατό με μια τέτοια διάγνωση; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Σας καλώ να καταλάβετε την αποκωδικοποίηση της εικόνας του γιου μου. «Η πλευρική προεξοχή καταναλώνει καθορίζεται από το ύψος του τόξου δεξιά 25 εκατοστά, 15 εκατοστά αριστερά, κλίση δεξιά οριστεί 103 μοίρες, 30 μοίρες αριστερά ήπια σημάδια της αρθροπάθειας που εκφράζονται.» - είναι εκχύλισμα σήμερα. Σε ένα απόσπασμα από το 2010, το ύψος της αψίδας είναι 16, η γωνία κλίσης του τόξου είναι 160 μοίρες και των δύο ποδιών και σημειώνεται αρθροπάθεια. Φαίνεται περισσότερο από μια γωνία κλίσης στάση την πάροδο του χρόνου θα πρέπει να γίνει όσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε Μας δόθηκε osvobozhdnenie της φυσικής αγωγής για έξι μήνες, αλλά καθώς συνεχίζουμε να εκτελέσει την απελευθέρωση - Στην πραγματικότητα εξακολουθεί να μάθουν 4 χρόνια. Έχει επίσης πρόβλημα άρθρωσης στο γόνατο μετά από τραυματισμό. ορίστηκαν μια μαγνητική τομογραφία, αλλά δεν το έχουν κάνει ακόμα - η συσκευή δεν λειτουργεί. Γιος 16 ετών, το πρόβλημα με το βάρος. Με ύψος 187 ζυγίζει 105 κιλά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία σας ploskostopie1stepen δεξιά, αριστερά 3 επίπεδο βαθμού πλατυποδία τοποθετείται στο ύψος του τόξου θα πρέπει να στραφούν σε ένα podiatrist, θα διορίσει lechenie.Rentgenogrammy άρθρωση του γονάτου της κακής ποιότητας, πιο κατατοπιστική MRI

Γεια σας! Μπορείτε να μου πείτε αν μπορώ να υπολογίζω στην κατηγορία "Β"; Έχω μια αμφοτερόπλευρη εγκάρσια επίπεδη πόδι 2ο με αρθρώσεις 1 κουταλιά της σούπας. + Η σταθερή παραμόρφωση του πόλου και των δύο ποδιών. Τα οστά του ταρσού και των δύο ποδιών έχουν σχήμα ανεμιστήρα. Οι απομακρυσμένες διαφραγμαιαίες αρθρώσεις των 2-5 δακτύλων του δεξιού ποδιού στερεώνονται υπό γωνία, τα φάγανες των καρφιών των 5 δακτύλων απορρίπτονται μεσαία. Στο αριστερό πόδι, η σφηνοειδής παραμόρφωση του φλοιώδους οστού είναι εκφυλισμένη, η κορυφή κατευθύνεται προς την πελματιαία πλευρά, το αριστερό φοινικοειδές οστό είναι πεπλατυσμένο. Οι λαιμοί και των δύο οστών του κνημιαίου πτερυγίου μειώνονται, προς τα αριστερά. Τα οστά πτέρνας παραμορφώνονται, στα αριστερά έχει μια πιο κάθετη θέση. Η διαμήκης καμάρα και των δύο ποδιών αυξάνεται. Από το 2007 έχω περπατήσει με ορθοπεδικά πέλματα. Ο γιατρός στην Πράξη έγραψε ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για τη διαμήκη επίπεδη πόδι.

Ο γιος μου έχει διπλή πλευρική επίπεδη πρύμνη με σημεία αρθρώσεως των αρθρωτών αρμών. Παρακαλώ πείτε μου εάν μπορεί να συνταχθεί στον στρατό με μια τέτοια διάγνωση. Επιπλέον, έχει τροφική αλλεργία στα ψάρια.

Ο γιος μου έχει διπλή πλευρική επίπεδη πρύμνη με σημεία αρθρώσεως των αρθρωτών αρμών.

MedExpert

Στρατιωτική Ιατρική Εξέταση MedExpert.

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του έργου της στρατιωτικής-ιατρικής επιτροπής του στρατιωτικού γραφείου στρατολόγησης, η ελάχιστη προσοχή και ο χρόνος καταβάλλονται στους στρατολόγους. Εξαιτίας αυτού, αποδεικνύεται ότι μια προσεκτική μελέτη της κατάστασης της υγείας δεν λειτουργεί. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά και άλλα χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας ενέκρινε ψήφισμα της 28ης Ιουλίου 2008 αριθ. 574 "Για την έγκριση της διάταξης περί ανεξάρτητης στρατιωτικής ιατρικής εμπειρογνωμοσύνης και για την τροποποίηση της διάταξης περί στρατιωτικής ιατρικής εμπειρογνωμοσύνης". Εάν η κλινική έχει την απαραίτητη άδεια, μπορεί να εκτελέσει όλα τα μέτρα για να εξετάσει άτομα στρατιωτικής ηλικίας.

Η κλινική μας διαθέτει μια τέτοια άδεια και με χαρά σας παρέχει τις υπηρεσίες της.

Σήμερα, ένας συνταξιούχος μπορεί να επιλέξει τον τόπο της ιατρικής εξέτασης για στρατιωτική θητεία και, τέλος, αλλά και των ιατρικών εμπειρογνωμόνων. Ας υποθέσουμε ότι η στρατιωτική ιατρική επιτροπή έχει αποφασίσει για την καταλληλότητα, αλλά δεν συμφωνείτε με αυτήν την απόφαση, επομένως η καλύτερη λύση σε αυτό το πρόβλημα θα είναι μια εις βάθος εξέταση ενός σύνθετου τύπου. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, θα είστε σε θέση να πάρετε ένα ακριβές συμπέρασμα της ιατρο-ιατρικής εξέτασης τύπου.

Η ανεξάρτητη στρατιωτική ιατρική επιτροπή "MedExpert" στην Αγία Πετρούπολη παρέχει σε οποιονδήποτε ελεύθερη πρόσβαση σε ειδικευμένο γιατρό, διαθέσιμα έγγραφα, να αποφασίσει για ενδεχόμενες εξετάσεις και να ξεκινήσει να διέρχεται από τους απαραίτητους γιατρούς πριν επισκεφτεί το στρατιωτικό γραφείο εγγραφής και στρατολόγησης. Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα σας επιτρέψουν να εκτελέσετε σωστά τα έγγραφα και να καθορίσετε με ακρίβεια την υγεία σας. Η άδεια διεξαγωγής της στρατιωτικής ιατρικής εξέτασης της κλινικής MedExpert σας επιτρέπει να καθορίσετε την κατηγορία καταλληλότητας ενός στρατιωτικού στρατιώτη, να συντάξετε τη γνώμη της IHC, η οποία έχει νομική ισχύ και να την εφαρμόσετε στα στρατιωτικά επιμελητήρια. Αξίζει επίσης να κατανοήσουμε την απόχρωση που σχεδόν όλες οι οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες νομικής υποστήριξης για τους στρατιώτες διατάζουν μια στρατιωτική ιατρική εξέταση από εμάς. Ως εκ τούτου, μπορείτε να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα αν επικοινωνήσετε απευθείας με την κλινική μας.

Η αποδεκτή πολιτική τιμολόγησης, η αποτελεσματικότητα της εργασίας, καθώς και μια μεμονωμένη προσέγγιση με μια βαθιά και υψηλής ποιότητας ανάλυση των αποτελεσμάτων παρέχουν μια ευκαιρία σε όποιον θέλει να αποκτήσει γρήγορη και εξειδικευμένη βοήθεια, ακόμη και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Άρθρο 68 Επίπεδη πόδια

Εισαγάγετε το αίτημά σας για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, συστηματική αγγειίτιδα

Αριθμός άρθρου του χρονοδιαγράμματος της νόσου

Κατηγορία ικανότητας για στρατιωτική θητεία *

* Στήλη 1 για τους πολίτες στην αρχική στρατιωτική εγγραφή, στρατιωτική στρατολόγηση. Οι αριθμοί 2-3 προορίζονται για την εξέταση του στρατιωτικού προσωπικού.

Άρθρο 68 Επίπεδη πόδια

Άρθρο
χρονοδιαγράμματα
ασθένειες

Το όνομα της νόσου, ο βαθμός δυσλειτουργίας

Αρθροπάθειες μολυσματικής και φλεγμονώδους προέλευσης, συστηματικές αλλοιώσεις του συνδετικού ιστού:

α) με σημαντική δυσλειτουργία, επίμονες και έντονες αλλαγές,

β) με μέτρια δυσλειτουργία και συχνές παροξύνσεις.

γ) με ελαφρά παραβίαση λειτουργιών και σπάνιες παροξύνσεις

Το άρθρο παρέχει για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, σύνδρομο Reiter, οζώδη περιαρθρίτιδα, κοκκιωμάτωση Wegener, ψωριασική αρθροπάθεια και άλλες λοιμώξεις αρθρίτιδας που σχετίζονται και άλλες συστηματικές νόσους του συνδετικού ιστού.
Το στοιχείο "α" περιλαμβάνει:
συστηματικές ασθένειες του συνδετικού ιστού, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα των μεταβολών στα όργανα και τα συστήματα, τη συχνότητα των παροξύνσεων και τον βαθμό λειτουργικής ανεπάρκειας.
η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα) με σημαντικές δυσλειτουργίες ή τις συστημικές μορφές τους με επίμονη απώλεια ικανότητας για εκτέλεση στρατιωτικών καθηκόντων.
Το στοιχείο β) περιλαμβάνει:
αργά προοδευτικές μορφές φλεγμονωδών ασθενειών με μέτρια έντονη εξιδρωματική-πολλαπλασιαστική μεταβολή και λειτουργική ανεπάρκεια των αρθρώσεων απουσία συστηματικών εκδηλώσεων.
αρχικές μορφές ρευματοειδούς αρθρίτιδας και αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας παρουσία κλινικών και εργαστηριακών ενδείξεων της δραστηριότητας της διαδικασίας.
Το στοιχείο "γ" περιλαμβάνει χρόνιες ασθένειες των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης με σπάνιες (μία φορά το χρόνο και λιγότερο συχνά) εξάρσεις.
Κάτω από το στοιχείο «σε» osvidetelstvuyutsya στρατιωτικοί συνεργαζόμενος στρατιωτική υπηρεσία, με παρατεταμένη (4 μήνες ή περισσότερο) κατά τη διάρκεια της οξείας φλεγμονώδους αρθροπάθειας με επίμονη εξιδρωτική-πολλαπλασιαστικές αλλαγές στις αρθρώσεις, εργαστηριακά σημεία δραστηριότητας και αποτυχία της θεραπείας.
Στη χρόνια μολυσματική και φλεγμονώδη αρθρίτιδα, η κατηγορία της ικανότητας για στρατιωτική θητεία καθορίζεται από το στοιχείο «α», «β» ή «γ» ανάλογα με τη βλάβη άλλων οργάνων και συστημάτων, την κατάσταση της λειτουργίας των αρθρώσεων.
Η λειτουργία των αρθρώσεων προσδιορίζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 3 "Πίνακας της εκτίμησης του εύρους κίνησης στις αρθρώσεις".
Οι χρόνιες μορφές αντιδραστικής αρθρίτιδας χωρίς την επιδείνωση της νόσου για περισσότερο από 5 χρόνια και χωρίς δυσλειτουργία των αρθρώσεων δεν αποτελούν λόγο για την εφαρμογή αυτού του άρθρου, δεν εμποδίζουν τη μετάβαση στρατιωτικής θητείας, την εγγραφή σε στρατιωτικές σχολές και σχολεία.
Μετά από οξεία φλεγμονώδη νοσήματα των αρθρώσεων, η εξέταση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του χρονοδιαγράμματος των ασθενειών.

Το όνομα της νόσου, ο βαθμός δυσλειτουργίας

Χειρουργικές παθήσεις και βλάβες μεγάλων αρθρώσεων, χόνδρου, οστεοπαθητικής, χονδροπάθειας:

α) με σημαντική παραβίαση λειτουργιών ·

β) με μέτρια δυσλειτουργία.

γ) με ελαφρά παραβίαση λειτουργιών.

Το συμπέρασμα σχετικά με την κατηγορία καταλληλότητας για στρατιωτική θητεία σε περίπτωση ασθενειών των οστών και των αρθρώσεων γίνεται, κατά κανόνα, μετά από εξέταση και θεραπευτική αγωγή. Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η τάση της νόσου σε υποτροπή ή εξέλιξη, αντίσταση στην ανάκαμψη και χαρακτηριστικά της στρατιωτικής θητείας. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων της θεραπείας ή της άρνησής της, το συμπέρασμα γίνεται στα σημεία "a", "b" ή "c" ανάλογα με τη λειτουργία του άκρου ή της άρθρωσης.
Το στοιχείο "α" περιλαμβάνει:
αγκύλωση μεγάλης άρθρωσης σε κακή θέση, ινώδη αγκύλωση, τεχνητή άρθρωση.
μη φυσιολογική κινητικότητα (άρθρωση χωρίς υποστήριξη) ή επίμονη αρθροπλαστική με σημαντικό περιορισμό της κίνησης.
προφέρεται παραμορφώσεως (παρουσία του ακαθάριστου οστού αναπτύξεις αρθρική τελειώνει τουλάχιστον 2 mm) αρθροπάθεια μεγάλων αρθρώσεων με συχνή (2 ή περισσότερες φορές το χρόνο) επαναλαμβανόμενο παροξύνσεων πόνος, καταστροφή του αρθρικού χόνδρου (το πλάτος του αρμού χώρου στις ακτινογραφίες μικρότερο από 2 mm) και τον άξονα παραμόρφωση των άκρων?
ελάττωμα οστού μεγαλύτερο από 1 cm με αστάθεια των άκρων.
ασηπτική νέκρωση της μηριαίας κεφαλής.
οστεομυελίτιδα με την παρουσία αποχωρητικών κοιλοτήτων, sequesters που είναι μη πυροσβέστες για μεγάλο χρονικό διάστημα ή συχνά (2 ή περισσότερες φορές το χρόνο) ανοίγματος fistulae.
Με την αγκύλωση μεγάλων αρθρώσεων σε λειτουργικά πλεονεκτική θέση, με καλή λειτουργική αποζημίωση τεχνητής άρθρωσης, η κατηγορία καταλληλότητας για στρατιωτική θητεία που εξετάζεται στη στήλη ΙΙΙ του χρονοδιαγράμματος των ασθενειών καθορίζεται από το στοιχείο «β».
Το στοιχείο β) περιλαμβάνει:
συχνή (3 ή περισσότερες φορές το χρόνο) εξαρθρώσεις των μεγάλων αρθρώσεων που προκύπτουν λόγω της ήσσονος σωματικής δραστηριότητας, με μια έντονη αστάθεια (χαλαρότητα) ή υποτροπιάζοντα κοινή υμενίτιδα συνοδεύεται από μέτρια ατροφία των μυών των άκρων?
παραμόρφωση της αρθροπάθειας σε μία από τις μεγάλες αρθρώσεις (το πλάτος του αρθρικού χώρου στην ακτινογραφία είναι 2-4 mm) με σύνδρομο πόνου.
οστεομυελίτιδα (συμπεριλαμβανομένης της πρωτοπαθούς χρόνιας) με ετήσιες παροξύνσεις.
υπερβολές που εμποδίζουν την κίνηση του άκρου ή που φορούν στρατιωτικές στολές, παπούτσια ή εξοπλισμό ·
συνεχείς συστολές ενός από τους μεγάλους αρθρώσεις με μέτριο περιορισμό της εμβέλειας κίνησης.
Το στοιχείο "γ" περιλαμβάνει:
σπάνιες (λιγότερο από 3 φορές το χρόνο) εξάρσεις της άρθρωσης του ώμου, αστάθεια και αρθραιμία των αρθρώσεων λόγω μέτριας σωματικής άσκησης.
οστεομυελίτιδα με σπάνιες (μία σε 2 - 3 χρόνια) εξάρσεις απουσία απογευματινών κοιλοτήτων και απομονώσεων.
συνεχείς συστολές μιας από τις μεγάλες αρθρώσεις με ένα μικρό περιορισμό της εμβέλειας της κίνησης.
Όταν χονδροπάθεια με ημιτελή διαδικασία των πολιτών στην αρχική στρατιωτική εγγραφή, στρατολόγηση και στράτευση των συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 86, το χρονοδιάγραμμα των ασθενειών που αναγνωρίζονται ως προσωρινά ακατάλληλα για τη στρατιωτική θητεία και στη συνέχεια στην ημιτελή διαδικασία σύναψης της ζωής της κατηγορίας για τη στρατιωτική θητεία πρέπει να γίνεται κάτω από το στοιχείο " σε ".
Η οστεομιελιτική διαδικασία θεωρείται πλήρης απουσία παροξυσμού, διαχωριστικών κοιλοτήτων και sequesters για 3 ή περισσότερα χρόνια.
Η επανάληψη της μεγάλης εξάρθρωσης της άρθρωσης πρέπει να πιστοποιείται με ιατρικά έγγραφα και ραδιογραφήσεις της άρθρωσης πριν και μετά τη μείωση της εξάρθρωσης. Η αστάθεια λόγω βλάβης των συνδέσμων και της κάψουλας της άρθρωσης επιβεβαιώνεται κλινικά και ραδιογραφικά.
Όσον αφορά την αστάθεια των αρθρώσεων, η προτεινόμενη χειρουργική θεραπεία. Μετά την επιτυχή θεραπεία, οι πολίτες που έχουν συνταχθεί για στρατιωτική θητεία και εισέλθουν στη στρατιωτική θητεία βάσει σύμβασης βάσει του άρθρου 86 του χρονοδιαγράμματος ασθενείας θεωρούνται προσωρινά ακατάλληλοι για στρατιωτική θητεία επί 6 μήνες.
Μετά από χειρουργική θεραπεία της αστάθειας της άρθρωσης του γόνατος, η εξέταση πραγματοποιείται στα σημεία "a", "b" ή "c".
Μετά από μια επιτυχή χειρουργική θεραπεία σε σχέση με το στρατιωτικό ζήτημα γνωμοδότηση σχετικά με την ανάγκη για αναρρωτική άδεια, που ακολουθείται από την απελευθέρωση του τρυπανιού, σωματική άσκηση και διαχείριση όλων των τύπων των οχημάτων στους 6 μήνες μετά τη θεραπεία της άρθρωσης του γόνατος αστάθεια που προκαλείται από βλάβη των συνδέσμων και κάψουλες - 12 μηνών.
Σε περίπτωση κυστικού εκφυλισμού των οστών και μιας μεγάλης αποκοπής οστεοχονδρωσίας, προτείνεται χειρουργική θεραπεία. Σε περίπτωση άρνησης χειρουργικής θεραπείας ή των ανεπαρκών αποτελεσμάτων της, το συμπέρασμα σχετικά με την κατηγορία καταλληλότητας για στρατιωτική θητεία γίνεται ανάλογα με το βαθμό δυσλειτουργίας του άκρου ή της άρθρωσης.
Τα προγράμματα ασθενειών με νόσο Osgood-Schlatter που εξετάζονται στη στήλη I χωρίς παραβίαση των λειτουργιών των αρθρώσεων αναγνωρίζονται ως κατάλληλα για στρατιωτική υπηρεσία με δείκτη στόχο "2".
Κατά την εκτίμηση του εύρους κίνησης στις αρθρώσεις, ανατρέξτε στον Πίνακα 3, "Πίνακας της εκτίμησης του εύρους κίνησης στις αρθρώσεις".

Το όνομα της νόσου, ο βαθμός δυσλειτουργίας

Ασθένειες της σπονδυλικής στήλης και οι συνέπειές τους (εκτός από συγγενείς παραμορφώσεις και δυσμορφίες):

α) με σημαντική παραβίαση λειτουργιών ·

β) με μέτρια δυσλειτουργία.

γ) με ελαφρά παραβίαση λειτουργιών.

Το στοιχείο "α" περιλαμβάνει:
μολυσματική σπονδυλίτιδα με συχνές εξάρσεις (3 ή περισσότερες φορές το χρόνο)
τραυματική σπονδυλοπάθεια (ασθένεια Kummel);
σπονδυλολίσθηση ΙΙΙ - IV (μετατόπιση περισσότερο από το ήμισυ της εγκάρσιας διαμέτρου του σπονδυλικού σώματος) με συνεχή έντονο πόνο και αστάθεια της σπονδυλικής στήλης.
παραμορφώνοντας την σπονδύλωση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, συνοδευόμενη από αστάθεια.
παραμορφώνοντας σπονδύλωση του θώρακα και οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, που συνοδεύεται από βαθύ παρα- και tetrapareses με σφιγκτήρα σύνδρομο διαταραγμένη λειτουργία αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση, καθώς επίσης και poliomieliticheskim, ουραία, αγγειακή συμπίεση, έντονο πόνο, και στατική-δυναμική διαταραχές μετά από μακροχρόνια (τουλάχιστον 3 μήνες το χρόνο α) θεραπεία εσωτερικού ασθενούς χωρίς επίμονα κλινικά αποτελέσματα ·
Σταθερή κύρτωση της σπονδυλικής στήλης επιβεβαιώνεται ακτινογραφικά σφήνωση παραμορφώσεις σπονδυλικά σώματα και την περιστροφή τους στους τομείς της μέγιστης καμπυλότητας της σπονδυλικής στήλης (κύφωση, σκολίωση IV βαθμό, κ.λπ.) και συνοδεύονται από το στήθος κοπή παραμόρφωση (νεύρωση καμπούρα et al.) Και αναπνευστική ανεπάρκεια ΙΙΙ βαθμού περιοριστικό τύπο.
Το στοιχείο β) περιλαμβάνει:
νωτιαία οστεοχονδροπάθεια (κυφωση, δομική και μη δομική σκολίωση ΙΙΙ βαθμού) με μέτρια παραμόρφωση του θώρακα και αναπνευστική ανεπάρκεια βαθμού ΙΙ με περιοριστικό τύπο.
μολυσματική σπονδυλίτιδα με σπάνιες παροξύνσεις.
κοινή σπονδύλωση παραμορφώσεως και μεσοσπονδυλική οστεοχονδρόζη με πολλαπλές μαζικές κορακοειδείς αναπτύξεις στην περιοχή των μεσοσπονδυλικών αρθρώσεων με σύνδρομο πόνου.
σπονδυλολίσθηση των βαθμών Ι και ΙΙ (αντισταθμίζεται κατά 1/4 και 1/2 της εγκάρσιας διαμέτρου του σπονδυλικού σώματος, αντίστοιχα) με το σύνδρομο πόνου.
συνθήκες μετά την αφαίρεση των μεσοσπονδύλιων δίσκων για την εξέταση των γραφημάτων Ι, ΙΙ του χρονοδιαγράμματος της νόσου.
Ένας μέτριος βαθμός δυσλειτουργίας χαρακτηρίζεται από την αδυναμία των μυών των άκρων, την ταχεία κόπωση, τη διάγνωση των μεμονωμένων μυϊκών ομάδων χωρίς αποζημίωση για τις λειτουργίες τους, καθώς και την αδυναμία των πυελικών σφιγκτήρων.
Το στοιχείο "γ" περιλαμβάνει:
σταθερό αποκτήσει καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης, που συνοδεύεται από την περιστροφή της σπονδυλικής στήλης (σκολίωση II βαθμού κύφωση osteohondropatichesky σφήνας 3 και περισσότερο παραμόρφωση των σπονδύλων για να μειώσει την μπροστινή επιφάνεια του σπονδυλικό ύψος σώματος σε 2 και περισσότερες φορές, κλπ)?
παραμορφωτική σπονδύλωση περιορισμένη (σώματα ήττα 3 και περισσότερο σπονδύλου) και μεσοσπονδύλιων osteochondrosis (ήττα 3 ή περισσότερα μεσοσπονδύλιοι δίσκοι) με το σύνδρομο πόνου με σημαντική φυσική άσκηση και σαφείς ενδείξεις των ανατομικών παραμορφώσεων.
Για ασήμαντο βαθμό δυσλειτουργίας, οι κινητικές και αισθητικές διαταραχές είναι χαρακτηριστικές, που εκδηλώνονται ως ατελής απώλεια ευαισθησίας στη ζώνη ενός μόνο νευρομερούς, απώλεια ή μείωση του αντανακλαστικού των τενόντων, μείωση της μυϊκής δύναμης των μεμονωμένων μυών των άκρων με πλήρη αντιστάθμιση των λειτουργιών τους.
Η σπονδύλωση εκδηλώνεται ανατομικά με κορακοειδή ανάπτυξη που συλλαμβάνει ολόκληρη την περιφέρεια των ακραίων πλακών και παραμόρφωση των σπονδυλικών σωμάτων. Σημάδια κλινική εκδήλωση είναι η παραβίαση chondrosis στατική λειτουργία του προσβεβλημένου σπονδυλικής στήλης - ίσιωμα την αυχενική (οσφυϊκή) λόρδωση ή κύφωση σχηματισμό, ο συνδυασμός της τοπικής λόρδωση και κύφωση αντί ομοιόμορφη λόρδωση.
Τα ακτινολογικά συμπτώματα της μεσοσπονδυλικής χονδρικής είναι:
παραβίαση του σχήματος της σπονδυλικής στήλης (παραβίαση της στατικής λειτουργίας).
μείωση του ύψους του μεσοσπονδύλιου δίσκου.
την εναπόθεση αλάτων ασβέστου στο πρόσθιο τμήμα του ινώδους δακτυλίου ή στον πυρηνικό πυρήνα,
μετατόπιση των σπονδυλικών σωμάτων (εμπρόσθια, οπίσθια, πλευρική), προσδιοριζόμενη με τυπική ακτινογραφία.
παθολογία της κινητικότητας στο τμήμα (παραβίαση της δυναμικής λειτουργίας) ·
τη διατήρηση σαφών περιγραμμάτων όλων των επιφανειών των σπονδυλικών σωμάτων, την απουσία καταστροφικών αλλαγών σε αυτά.
Όταν μεσοσπονδύλιου οστεοχόνδρωση προσθέτονται στις απαριθμούνται οστεώδεις όγκοι χαρακτηριστικά ακμή που σχηματίζεται στο επίπεδο του δίσκου και συνεχίζοντας στην θέση των σπονδυλικών σωμάτων, καθώς και υποχόνδρινου οστεοσκλήρυνσης, όπως ανιχνεύεται από την εικόνα ακτίνων Χ με διακριτές δομές. Το σύνδρομο του πόνου κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης πρέπει να επιβεβαιώνεται με επανειλημμένα αιτήματα για ιατρική περίθαλψη, τα οποία αντικατοπτρίζονται στα ιατρικά αρχεία του εξεταζόμενου ατόμου. Μόνο ο συνδυασμός αυτών των κλινικών και ακτινολογικών εκδηλώσεων περιορισμένης παραμόρφωσης σπονδύλωση και στους μεσοσπονδύλιους osteochondrosis δίνει λόγους για την εφαρμογή του «στο».
Ο βαθμός της σκολίωσης ακτινολόγου προσδιορίζεται με ακτινογραφίες με μέτρηση των γωνιών σκολίωση: Ι πτυχίο - 1 - 10 μοίρες, II βαθμό - 11 - 25 βαθμούς, III βαθμού - 26 - 50 βαθμούς, IV βαθμού - 50 μοίρες (VD Chaklin).
Το στοιχείο "g" περιλαμβάνει:
καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης, συμπεριλαμβανομένης της οστεοχονδροπαθητικής κύφωσης (τελικό στάδιο της νόσου).
απομονωμένα φαινόμενα παραμορφώσεως της σπονδύλωσης και της μεσοσπονδύλιου οστεοχονδρώσεως χωρίς εξασθένιση της λειτουργίας.
Η ασυμπτωματική μεσοσπονδυλική οστεοχονδρόζη (κήλη Schmorl) δεν αποτελεί βάση για την εφαρμογή αυτού του άρθρου, δεν παρεμβαίνει στη στρατιωτική θητεία, την εγγραφή σε στρατιωτικές σχολές και σχολεία.
Η φύση των παθολογικών αλλαγών στη σπονδυλική στήλη θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από πολυαξονικές, στρες και λειτουργικές ακτινολογικές και άλλες μελέτες.
Κανονικά, η απόσταση μεταξύ του ακανθώδη απόφυση VII αυχενικού σπονδύλου και του φύματος ινιακό οστό σε μια κλίση της κεφαλής αυξάνεται κατά 3 - 4 cm, και όταν κλίση της κεφαλής (επέκταση) μειώνεται κατά 8 -. 10 CM Το απόσταση μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων VII του τραχήλου της μήτρας και Ι ιερού σπονδύλου όταν stooping αυξήσεις 5 - 7 cm σε σύγκριση με την κανονική στάση του σώματος και μειώνεται κατά 5-6 cm όταν κάμπτεται πίσω. Πλευρικές κινήσεις (κλίσεις) στις οσφυϊκές και θωρακικές περιοχές είναι δυνατές μέσα σε 25 - 30 βαθμούς από την κάθετη γραμμή.

Το όνομα της νόσου, ο βαθμός δυσλειτουργίας

Καμία παραμόρφωση, ελαττώματα του χεριού και των δακτύλων:

α) με σημαντική παραβίαση λειτουργιών ·

β) με μέτρια δυσλειτουργία.

γ) με ελαφρά παραβίαση λειτουργιών.

Το στοιχείο "α" περιλαμβάνει την απουσία:
δύο βούρτσες στον καρπό (άρθρωση καρπού είναι μια σύνθετη άρθρωση που συνδέει τη βούρτσα με ένα αντιβράχιο και αποτελούμενο από ένα καρπό, ένα καρπό, mezhpyastnye, και καρπομετακάρπια intercarpal αρθρώσεις, καθώς και το απώτατο κερκιδωλενική άρθρωση)?
3 δάχτυλα στο επίπεδο των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων σε κάθε χέρι.
4 δάχτυλα στο επίπεδο των απομακρυσμένων άκρων των κυρίων φαλαγγών σε κάθε χέρι.
το πρώτο και το δεύτερο δάχτυλα στο επίπεδο των μετακαρπαροφαλαγγικών αρθρώσεων και στα δύο χέρια.
Το στοιχείο β) περιλαμβάνει:
η απουσία ενός χεριού στο επίπεδο της καρπιαίας άρθρωσης.
έλλειψη βούρτσας στο επίπεδο των μετακαρπίων οστών.
απουσία από τη μία πλευρά: 3 δάχτυλα στο επίπεδο των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων. 4 δάχτυλα στο επίπεδο των απομακρυσμένων άκρων των κύριων φαλαγγών. το πρώτο και το δεύτερο δάχτυλο στο επίπεδο των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων. το πρώτο δάκτυλο στο επίπεδο της διαφραγματικής άρθρωσης και το δεύτερο πέμπτο δάχτυλο στο επίπεδο των άπω άκρων των μεσαίων φαλαγγών.
πρώτα δάχτυλα στο επίπεδο των μετακαρπαροφαλαγγικών αρθρώσεων και στα δύο χέρια.
βλάβες στις υπεριώδεις και ακτινικές αρτηρίες ή σε καθένα ξεχωριστά, με οξεία εξασθένιση της κυκλοφορίας του αίματος στο χέρι και στα δάκτυλα ή στην ανάπτυξη ισχαιμικών συσπάσεων των μικρών μυών του χεριού.
χρόνιες εξάρσεις ή ελαττώματα 3 ή περισσότερων μετακαρπίων οστών.
καταστροφή, ελαττώματα και κατάσταση μετά από αρθροπλαστική 3 και περισσότερων μετακαρπαροφαλαγγικών αρθρώσεων.
χρόνιες βλάβες ή ελαττώματα στους τένοντες του καμπτήρα 3 ή περισσότερων δακτύλων εγγύτατα στο επίπεδο των μετακαρπίων οστών.
ένας συνδυασμός χρόνιων τραυματισμών 3 ή περισσότερων δακτύλων, με αποτέλεσμα την επίμονη σύσπαση ή σημαντικές τροφικές διαταραχές (αναισθησία, υποσυστολία και άλλες διαταραχές).
Το στοιχείο "γ" περιλαμβάνει:
η απουσία του πρώτου δακτύλου στο επίπεδο της διαφραγματικής άρθρωσης και του δεύτερου δακτύλου στο επίπεδο της κύριας φάλαγγας ή του τρίτου πέμπτου δάχτυλου στο επίπεδο των απομακρυσμένων άκρων των μεσαίων φαλαγγών από τη μια πλευρά. το δεύτερο - τέταρτο δάχτυλο στο επίπεδο των απομακρυσμένων άκρων των μέσων φαλαγγών από τη μία πλευρά. 3 δάχτυλα στο επίπεδο των εγγύτατων άκρων των μέσων φαλαγγιών σε κάθε χέρι. το πρώτο ή το δεύτερο δάκτυλο στο επίπεδο της μετακαρπιοφαλαγγικής άρθρωσης από τη μία πλευρά. το πρώτο δάκτυλο στο επίπεδο του διαφαλαγγειακού συνδέσμου στα δεξιά (για το αριστερό χέρι - προς τα αριστερά) ή για τα δύο χέρια. 2 δάχτυλα στο επίπεδο του εγγύς άκρου της κύριας φάλαγγας από τη μία πλευρά. μακρινά φαλάνγκα του δεύτερου - τέταρτου δάχτυλα και στα δύο χέρια.
παλιές εξάρσεις, οστεοχονδροπάθεια του καρπιαίου αρμού.
ελαττώματα, εξάρσεις 2 μετακαρπίων οστών,
ψευδείς αρθρώσεις, χρόνια οστεομυελίτιδα 3 ή περισσότερων μετακαρπίων οστών,
την καταστροφή, τα ελαττώματα και την κατάσταση μετά την αρθροπλαστική των 2 μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων.
καρπικού ή πλευρικού καναλιού.
παλαιά τραύματα των τενόντων του καμπτήρα με 2 δάκτυλα στο επίπεδο των μετακαρπίων οστών και τον μακρύ καμπτήρα του πρώτου δακτύλου.
ένα σύνολο τραυματισμών στις δομές του χεριού, των καρπικών αρθρώσεων και των δακτύλων, που συνοδεύεται από μέτρια δυσλειτουργία του χεριού και τροφικές διαταραχές (αναισθησία, υποσέτσια κλπ.), μέτριες διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος τουλάχιστον 2 δακτύλων.
Το στοιχείο "d" περιλαμβάνει ζημιές στις δομές του χεριού και των δακτύλων, που δεν αναφέρονται στα στοιχεία "a", "b" ή "c".
Οι βλάβες ή οι ασθένειες των οστών, των τενόντων, των αιμοφόρων αγγείων ή των νεύρων των δακτύλων που οδηγούν στην ανάπτυξη ανθεκτικών συμπτωμάτων σε κακή θέση θεωρούνται ως απουσία δακτύλου. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η απουσία ενός δακτύλου στο χέρι: για το πρώτο δάχτυλο - η απουσία της φοραγγάνης των νυχιών, για άλλα δάχτυλα - η απουσία 2 φαλαγγών. Η απουσία μιας φαλάνης στο επίπεδο της εγγύς της κεφαλής θεωρείται ότι είναι η απουσία μιας φαλαγγικής.

Το όνομα της νόσου, ο βαθμός δυσλειτουργίας

Επίπεδα πόδια και άλλες παραμορφώσεις του ποδιού:

α) με σημαντική παραβίαση λειτουργιών ·

β) με μέτρια δυσλειτουργία.

γ) με ελαφρά παραβίαση λειτουργιών.

Το αντικείμενο παρέχει αποκτηθείσες σταθερές παραμορφώσεις του ποδιού. Ένα πόδι με υπερυψωμένες διαμήκεις καμάρες με σωστή τοποθέτηση στην επιφάνεια με το φορτίο υποστήριξης είναι συχνά μια παραλλαγή του κανόνα. Παθολογικά κοίλο θεωρείται σταματήσει να έχει μία παραμόρφωση με τη μορφή supination πίσω και πρηνισμό του πρόσθιου μέρους του παρουσία υψηλών εσωτερικών και εξωτερικών καμάρες (λεγόμενο απότομα συνεστραμμένο πόδι), το μπροστινό μέρος του ποδιού πεπλατυσμένο τμήμα πλάτος και διάφορες επιδείξεις, υπάρχουν κάλους κάτω από τις κεφαλές της μέσης μεταταρσίων και αποσπάστηκαν, ή δάχτυλα δαχτύλων. Η μεγαλύτερη λειτουργική βλάβη συμβαίνει όταν τα στοιχεία παραμόρφωσης και αναστροφής της παραμόρφωσης εμφανίζονται με τη μορφή εξωτερικής ή εσωτερικής περιστροφής ολόκληρου του ποδιού ή των στοιχείων του.
Για «και» είναι παθολογικές άλογο, φτέρνα, ραιβότητα, κοίλο, κατ 'βλαισότητα, ιπποειδών, ραιβότητα τα πόδια και άλλοι, που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα τραυματισμούς ή ασθένειες μη αναστρέψιμη έντονη καμπυλότητα τη στάση με την οποία είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσει τα παπούτσια στρατιωτικού τύπου που.
Το στοιχείο β) περιλαμβάνει:
διαμήκης ΙΙΙ βαθμός ή εγκάρσιος πάγκος βαθμού ΙΙΙ - IV με έντονο πόνο, εξώτωση, σύσπαση των δακτύλων και παρουσία αρθρώσεως στις αρθρώσεις του μεσαίου ποδιού.
την απουσία όλων των δακτύλων ή μέρους του ποδιού σε οποιοδήποτε επίπεδο.
συνεχιζόμενη συνδυασμένη σύσπαση όλων των δακτύλων και στα δύο πόδια με την παραμόρφωση ή την σφυρήλατη παραμόρφωση τους.
μετατραυματική παραμόρφωση του πτερυγίου με μείωση της γωνίας του Beler σε μείον 10 μοίρες, σύνδρομο πόνου και αρθροπάθεια του υποτάλου κοινού σταδίου II.
Με μη αντιρροπούμενη ή υποπληρωμένη διαμήκη επίπεδη πόδι, ο πόνος στην περιοχή του ποδιού συμβαίνει σε μία θέση όρθιας και συνήθως αυξάνεται το βράδυ, όταν εμφανίζεται το παρωδαιό του. Εξωτερικά πρηνισμό πόδι, είναι επιμήκης και επεκτάθηκε στο μεσαίο τμήμα, διαμήκη καμάρα παραλείπονται σκαφοειδούς σκιαγραφεί μέσω του δέρματος στην έσω άκρο του ποδιού, το valgirovana φτέρνα.
Το στοιχείο "γ" περιλαμβάνει:
μέτρια έντονη παραμόρφωση του ποδιού με σύνδρομο ελαφρού πόνου και στατική διαταραχή, κατά την οποία είναι δυνατή η προσαρμογή των υποδημάτων ενός καθιερωμένου στρατιωτικού δείγματος για φθορά.
διαμήκης επίπεδη πόνος του βαθμού ΙΙΙ χωρίς βαλγού του αστραπή και παραμορφωτική αρθροπάθεια στις αρθρώσεις του μεσαίου τμήματος του ποδιού.
διαμήκη ή εγκάρσια επίπεδη πόρπη του βαθμού ΙΙ με παραμορφωτική αρθροπάθεια του σταδίου ΙΙ των αρθρώσεων του μεσαίου τμήματος του ποδιού.
παραμόρφωση της αρθρώσεως της πρώτης μεταταρσικής άρθρωσης του σταδίου III με περιορισμένη κίνηση εντός της πελματιακής κάμψης μικρότερη από 10 μοίρες και ραχιαία κάμψη μικρότερη από 20 μοίρες.
μετατραυματική παραμόρφωση του πτερυγίου με μείωση της γωνίας Beler από 0 σε μείον 10 μοίρες και παρουσία αρθρώσεως της υποτάλιας αρθρώσεως.
Το στοιχείο "g" αναφέρεται σε διαμήκη ή εγκάρσια επίπεδη πόρπη βαθμού Ι ή ΙΙ με παραμορφωμένη αρθροπάθεια των συνδέσεων του σταδίου Ι του μεσαίου τμήματος του ποδιού, ελλείψει συστολής των δακτύλων και των εξωσόδων.
Η απουσία δακτύλου στο πόδι θεωρείται ότι είναι η απουσία του στο επίπεδο της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης, καθώς και η πλήρης μείωση ή ακινησία του δακτύλου.
Η διαμήκης επίπεδη πόδι και η παραμορφωμένη μορφή σφύρας του πτερυγίου εκτιμώνται με ακτινογραφικό προφίλ στην κατάσταση στάσης υπό φορτίο. Στις ακτινογραφίες με την οικοδόμηση ενός τριγώνου καθορίζεται από τη γωνία της διαμήκους καμάρας και το ύψος της αψίδας. Κανονικά, η γωνία της αψίδας είναι 125 - 130 μοίρες, το ύψος της αψίδας είναι 39 χιλιοστά. Επίπεδα πόδια του βαθμού I: γωνία της διαμήκους εσωτερικής πελματιαίας τόξου 131 - 140 μοίρες, ύψος της αψίδας 35 - 25 χιλιοστά, επίπεδοτητα του βαθμού ΙΙ: η γωνία της διαμήκους εσωτερικής καμάρας 141 - 155 μοίρες, το ύψος της καμάρας 24 - 17 χλστ. Επίπεδο ΙΙΙ επίπεδο: η γωνία της διαμήκους εσωτερικής καμάρας είναι μεγαλύτερη από 155 μοίρες, το ύψος της καμάρας είναι μικρότερο από 17 χιλ.
Για να προσδιοριστεί η έκταση της μετατραυματικής παραμόρφωσης πτέρνας υπολογίζεται γωνία Beleren (γωνιακός σύνδεσμος μέρη κονδύλου πτέρνα) που σχηματίζεται από την τομή των δύο γραμμών, μία από τις οποίες συνδέει το υψηλότερο σημείο της μπροστινή γωνία της άρθρωσης υπό τον αστράγαλο και την κορυφή πίσω αρθρικού έκφανσης, και η άλλη εκτείνεται κατά μήκος της ανώτερης επιφάνειας του κονδύλου πτέρνας. Κανονικά, αυτή η γωνία είναι 20 - 40 μοίρες. Η ανακούφισή του συνοδεύεται συνήθως από μετατραυματικό επίπεδο πόδι. Το πιο ενημερωτικό για την εκτίμηση της κατάστασης του υποταγούς συνδέσμου είναι η υπολογισμένη τομογραφία του, που εκτελείται στο στεφανιαίο επίπεδο κάθετα προς την οπίσθια αρθρική επιφάνεια του αστραγάλου. Ο εγκάρσιος πλατύς πόνος εκτιμάται με ακτινογραφίες του μπροστινού και του μεσαίου τμήματος του ποδιού σε άμεση προβολή, που εκτελείται υπό φορτίο. Αξιόπιστα κριτήρια για τον βαθμό εγκάρσιας επίπεδης παρειάς είναι οι παράμετροι των γωνιακών αποκλίσεων του πρώτου μεταταρσίου οστού και του πρώτου δακτύλου. Στις ακτινογραφίες υπάρχουν τρεις ευθείες γραμμές που αντιστοιχούν στους διαμήκεις άξονες των μεταταρσικών οστών Ι - ΙΙ και της κύριας φάλαγγας του πρώτου δακτύλου. Με βαθμό I παραμόρφωσης, η γωνία μεταξύ των μετατασικών οστών Ι - ΙΙ είναι 10-12 μοίρες και η γωνία εκτροπής του πρώτου δακτύλου είναι 15-20 μοίρες. στο βαθμό ΙΙ, αυτές οι γωνίες αυξάνουν αντίστοιχα σε 15 και 30 μοίρες. στο βαθμό ΙΙΙ - μέχρι 20 και 40 βαθμούς, και στο βαθμό IV - υπερβαίνει τους 20 και 40 βαθμούς.
Η παραμόρφωση της αρθρώσεως του πρώτου σταδίου των αρθρώσεων ποδιών χαρακτηρίζεται ραδιολογικά από στένωση του χώρου άρθρωσης κατά λιγότερο από 50 τοις εκατό και οριακές οστικές αυξήσεις που δεν υπερβαίνουν το 1 χιλ. Από την άκρη του αρμού. Οστεοαρθρίτιδα στάδιο II άρθρωση στένωση χαρακτηρίζεται από περισσότερο από 50 τοις εκατό, περιθωριακό αυξήσεις των οστών υπερβαίνει το 1 mm από την άκρη της άρθρωσης χώρου, παραμόρφωση και υποχονδρικό οστεοσκλήρυνσης ζευγάρωμα αρθρική άκρα των οστών. Στην αρθροπάθεια του σταδίου ΙΙΙ, το διάκενο των αρθρώσεων δεν προσδιορίζεται ραδιογραφικά, υπάρχουν έντονες οριακές οστικές αυξήσεις, οξεία παραμόρφωση και υποχονδριακή οστεοσκληρωσία των αρθρικών άκρων των αρθρωτών οστών.
Διαμήκης πλατυποδία Ι και ΙΙ βαθμού, καθώς και cross-επίπεδη έχω πτυχίο χωρίς οστεοαρθρίτιδα των αρθρώσεων του μέσου ποδός, συσπάσεις των δακτύλων και εξόστωση δεν αποτελούν τη βάση για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν εμποδίζουν τη διέλευση της στρατιωτικής θητείας, την εισαγωγή σε στρατιωτικές σχολές και κολέγια.

Το όνομα της νόσου, ο βαθμός δυσλειτουργίας

Αποκλειστικές παραμορφώσεις των άκρων που προκαλούν δυσλειτουργία και (ή) παρεμποδίζουν τη χρήση στρατιωτικών στολών, παπουτσιών ή εξοπλισμού:

α) με σημαντική παραβίαση λειτουργιών ·

β) με μέτρια δυσλειτουργία.

γ) με ελαφρά παραβίαση λειτουργιών.

Το άρθρο προβλέπει την απόκτηση των βραχιόνων, συμπεριλαμβανομένης της γωνιακής παραμόρφωσης των οστών μετά από κατάγματα.
Το σημείο "α" αναφέρεται στη μείωση του βραχίονα ή του ποδιού σε μήκος άνω των 8 cm.
Το στοιχείο "b" αναφέρεται στη μείωση του βραχίονα ή του ποδιού από 5 σε 8 cm συμπεριλαμβανομένων.
Η ρήτρα "b" αναφέρεται στη συντόμευση του ποδιού από 2 έως και 5 cm συμπεριλαμβανομένων.
Το στοιχείο "g" αναφέρεται στη μείωση του βραχίονα στα 5 cm ή στο πόδι σε 2 cm.
Με τη σύντμηση του ποδιού, που εξετάζεται σύμφωνα με τις στήλες I, II, III του χρονοδιαγράμματος των ασθενειών, η θεραπεία προτείνεται χρησιμοποιώντας οστεοσύνθεση με απομάκρυνση από τη συμπίεση. Σε περίπτωση άρνησης θεραπείας ή των μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων της, η γνώμη για την καταλληλότητα για στρατιωτική θητεία γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές παραγράφους αυτού του άρθρου.

Το όνομα της νόσου, ο βαθμός δυσλειτουργίας

α) διμερή ακρωτηριασμό των άνω και κάτω άκρων σε οποιοδήποτε επίπεδο.
απουσία ολόκληρου του άνω ή κάτω άκρου.

β) έλλειψη άκρων στο επίπεδο του άνω τρίτου του ώμου ή του μηρού

Παρουσιάζονται κακώσεις ακρωτηριασμού των άκρων σε οποιοδήποτε επίπεδο εξαιτίας κακοήθων νεοπλασμάτων ή αγγειακών παθήσεων (ενδοαρτηρίτιδα, αθηροσκλήρωση κλπ.), Καταλήγουμε επίσης σε άρθρα του χρονοδιαγράμματος ασθενειών που αφορούν την υποκείμενη νόσο.
Σε περίπτωση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων της θεραπείας σε περίπτωση φαύλου λατρεύματος που εμποδίζει την προσθετική, η εξέταση γίνεται στο σημείο «α».

Περισσότερα Άρθρα Για Τα Πόδια